Gå til sidens hovedinnhold

KrF: Ingen kompromiss i eldreomsorgen!

Artikkelen er over 6 år gammel

Eldreomsorgen i Hole må bli bedre, og det uten å inngå kompromisser, skriver Hege Irene Fossum (KrF) i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole KrF vil sikre innbyggerne en verdig eldreomsorg. Da kan vi ikke kompromisse på hverken kvalitet, kapasitet eller innhold.

Nødvendige helsetjenester

Når hjelpebehov oppstår, skal eldre få nødvendige helsetjenester og en egnet boform som er tilpasset den enkeltes behov. Både grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov må dekkes.

Hole KrF vil legge til rette for en god balanse mellom antall sykehjemsplasser, omsorgsboliger og tjenester innen hjemmesykepleien. De sykeste eldre må fortsatt sikres sykehjemsplasser, og tilbudet for demente må utvides for å møte et økende behov.

Innhold og kvalitet

Både innhold og kvalitet i eldreomsorgen må videreutvikles og styrkes. Det vil Hole KrF gjøre ved å:

  • styrke livskvaliteten gjennom godt utbygde aktivitetstilbud, tilgang til kultur- og naturopplevelser, og mulighet til å praktisere sin egen tro eller livssyn.
  • ha tilstrekkelig bemanning på sykehjem og i hjemmetjeneste, som sikrer god tid til den enkelte og mulighet til å ivareta hele mennesket.
  • øke dekningen av sykehjemslege.

Samhandling

For å lykkes i dette arbeidet må det være god kontakt med Eldrerådet og med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med planlegging og drift av helse- og omsorgstjenestene.

Hole KrF vil innføre et pårørendes arbeidsutvalg (PAU) som kan ta opp saker og bidra med innspill til tjenestene ved institusjonene.

Det må også legges til rette for økning av det frivillige arbeidet for eldre, men på frivillighetens egne premisser.

Åndelig dimensjon

Skal vi ta vare på hele mennesket, må vi også ta med den åndelige dimensjonen.

Tro og livssyn har betydning for livskvalitet og trygghet, og for å føle seg hjemme.

Religion og tro bør derfor få en mer naturlig plass i eldreomsorgen, i tråd med retten vi alle har til å praktisere vår tro eller vårt livssyn.
 

Kommentarer til denne saken