Gå til sidens hovedinnhold

Ap svarer Sp om kommunesammenslåing: – Er det bare vi som vil vente på svar?

Artikkelen er over 6 år gammel

Nå kan velgerne si hva de mener om kommunesammenslåing, skrev Sp. Det har de ikke noe grunnlag for, svarer Aps Lars Magnussen i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle landets kommuner er pålagt av Stortinget å gjennomføre et utredningsarbeid i forbindelse med kommunereformen.

Det ene partiet etter det andre flagger nå standpunkt i kommunereformsaken før utredningsarbeidet er gjort ferdig.

Vårt spørsmål til de andre partiene må da bli: Hvordan kan dere vite hva som er best for våre innbyggere i framtida når resultatene fra utredningsarbeidet ikke foreligger?

Vi er nå inne i en valgkamp og kommunereformen blir forsøkt gjort til et sentralt tema på tross av at det ikke er folkeavstemming i Jevnaker om dette temaet nå.

I Ringerikes Blad fredag 21. august sier Jevnaker Senterpartis 3. kandidat Harald Antonsen at velgerne nå har en mulighet til å si hva de mener gjennom det ordinære kommunevalget.

Men på hvilket grunnlag?

Har Sp lagt frem for velgerne fakta som grunnlag for at de skal kunne gjøre seg opp en mening i saken?

Eller er det slik at velgernes mening skal baseres på følelser alene? Vi mener at dette ikke er ansvarlig politikk.

Vi vil finne ut av svakheter og hvordan vi kan forbedre oss for å møte fremtida.

En av de absolutt viktigste oppgavene i utredningsarbeidet er å finne ut av våre svake punkter og hvordan de skal forbedres. Dette må ses i et perspektiv med stadig større og mer kompliserte oppgaver. Det er vår soleklare plikt som politikere å gjøre denne jobben. Gjør vi ikke det så gjør vi rett og slett ikke jobben vår.

Hvordan vi skal innrette oss i fremtida for å kunne løse oppgavene på en god måte, kan løses på flere måter, som egen kommune med økt interkommunal samarbeid, eller som del av en større kommune.

Identitet og følelser er viktig.

De siste dagers debatt har vist at det er satt i gang mange følelser hos folk og slik er det flott at det er. Men følelsene kan ikke blokkere så mye at rasjonelle tanker ikke får noen plass.

Det er derfor viktig for oss å bidra til at god, objektiv og tilstrekkelig informasjon kommer frem til innbyggerne i tiden fremover.

Det er også viktig å få frem at Jevnakers identitet som samfunn ikke er truet. Vi vil alltid ligge her og det er svært mye opp til oss som lever her, å bidra til at den identiteten opprettholdes og forsterkes.

Vi har ikke bestemt oss og vil respektere folkets mening ved en folkeavstemming.

Jevnaker Arbeiderparti var sammen med de andre partiene med på et enstemmig kommunestyrevedtak om å bli stående som en egen kommune sist kommunereformen var tema.

Dette vedtaket står fortsatt ved lag inntil det eventuelt blir omgjort gjennom et vedtak i juni 2016.

Før vi kommer frem til den endelige avgjørelsen så vil vårt budskap være:

- utrede først for å fremskaffe faktagrunnlag for beslutning,

- deretter gjennomføre en innbyggerundersøkelse,

- så ta en åpen debatt med bred involvering,

- avholde en rådgivende folkeavstemming hvor vi vil respektere folkets mening og

- til slutt fatte et endelig vedtak i kommunestyret i juni 2016

Vi vil alltid det beste for våre innbyggere! Det mener jeg vi har vist de siste 12 årene.

Kommentarer til denne saken