Gå til sidens hovedinnhold

Harald Antonsen (Sp): Slik vil Sp gjøre Jevnaker bedre

Artikkelen er over 6 år gammel

Sps tredjekandidat Harald Antonsen kommer med denne valgappellen på vegne av partiet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Senterpartiet er opptatt av nærhet, og at du skal få være med å bestemme hvordan ditt hverdagsliv skal være. Det sier seg selv at du får bedre kontakt og oversikt dersom du bor nært de som fatter beslutningene.

Og kort vei til politi, brannvesen, sykehjem, skole, barnehage og kommunal saksbehandler.

 • Vi har tro på av Jevnaker kommune har potensial til å bestå som egen kommune og vil arbeide i den retningen.
 • Senterpartiet har ikke ønske om å øke eiendomsskatten i Jevnaker i perioden, og vil søke å innrette den mer sosialt for enkeltpersoner og mer rettferdig for næringsliv og landbruk.
 • Vi vil at alle barn skal ha trygge og gode oppvekst- og læringsvilkår.
 • Jevnaker Senterparti ønsker å hjelpe småbarnsforeldre ved å få til to barnehageopptak i året.
 • Vi vil at de ulike tros- og livssynssamfunn skal kunne ivareta utøvelse av sin tro.
 • Vil arbeide for et rikt idretts- og kulturliv.
 • Jevnaker Senterparti ønsker flere bedrifter/virksomheter til Bergermoen og gode vilkår for turistnæringen.
  Vi støtter utvikling av ny regional skogsindustri.
  For handelsstanden er det viktig at gratis parkering opprettholdes på Nesbakken og ved andre handelssentra i kommunen.
 • Senterpartiet ønsker et aktivt jord- og skogbruk som en del av en god klima- og miljøpolitikk.
 • Landbrukspolitikken skal sikre at ressursene holdes i hevd og forvaltes i et langsiktig perspektiv.
 • Vi ønsker ny vei mot Sandvika og styrking av jernbanen velkommen, men jordvernhensyn må ivaretas så langt som mulig.
  Vi vil arbeide for moderate bompengesatser på E16 i Jevnaker for Jevnakers bosatte og næringsliv. Vi vil ikke ha bommer på veier utenom E16.
 • Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter må videreutvikles, sammen med de hjemmebaserte tjenester.

Godt valg!
 

Kommentarer til denne saken