I sitt partiprogram skriver Arbeiderpartiet under "Overordnede mål", siste kulepunkt: "Privatisering og konkurranseutsetting av kommunens tjenestetilbud er ikke aktuelt."

Programerklæringen ble fulgt opp da kommunestyret på siste møte skulle avgi uttalelse til Utdanningsdirektoratet til søknaden fra Steinsfjorden skole om tillatelse til å etablere Montesorri-skole i Ringerike.

Av ideologiske grunner stemte de imot, men kom i mindretall.

Velgerne skal være klar over at vi her har å gjøre med et parti som ikke ønsker mangfold og valgfrihet for innbyggerne, slik Høyre har programfestet. De viser sosialismens feilslåtte ensrettingspolitikk, og tror at det offentlige skal løse alle oppgaver.

LES OGSÅ: Frustrert etter Montessori-nei fra Høyre

Dette er en utopisk tankegang, sett på bakgrunn av kommuneøkonomien.

I fremtiden vil  oppgavene innen blant annet oppvekst og eldreomsorg bli løst ved at private etablerer skoler og sykehjem som supplement til offentlige tjenester, på samme måte som private barnehager har bidratt til å fjerne barnehagekøene.

Jeg vil spørre Arbeiderpartiet: Vil dere av ideologiske grunner si nei til etablering av private sykehjem dersom det kommer en søknad om dette?

Dette har velgerne krav på å få vite før de går til stemmeurnene 14. september.