KOMMENTAR: Totalt 400 personer stiller til valg i Ringerike, Hole og Jevnaker denne høsten.

De har én ting til felles: De vil det beste for innbyggerne.

Lokalpolitikere er bare unntaksvis veldig uenige om målet. Derfor blir lokalvalg ofte vel så mye et personvalg som partivalg.

Derfor ba vi samtlige kandidater presentere seg. 171 tok utfordringen, og resultatet for Ringerike finner du over denne kommentaren.

Vi ba dem fortelle om seg selv, sine hovedinteresser utenfor politikken og sine politiske kjernesaker.

For det er våre lokale politikere årets valg handler om. De som sitter tettest på din og min hverdag. Hva som sies i partilederdebattene på fjernsyn er strengt tatt langt på siden av alt, i år.

Da jeg gikk igjennom svarene (og måtte kutte temmelig hardt i noen tekster, skal leserne vite), lærte jeg at det myldrer av lokalpolitikere i de lokale skogene.

Og langt viktigere: At det er mange med et brennende engasjement, som er beredt til å brette opp ermene og legge ned timevis med arbeid over dokumenter og i langtekkelige møter for at du og jeg skal få det enda litt bedre.

 

For enkelte av oss er valgkampen fylt med mer spenning og forventning enn advent, og valgnatten er julaften og 17. mai på én gang.

For andre er det bare uforståelig skvalder.

Vi håper presentasjonen kan gi deg som velger litt mer kunnskap om de som stiller til valg. Hva gjør de når de ikke driver med politikk? Har de kanskje en utdannings- og jobbakgrunn som kan gi litt ekstra tyngde i kommunestyresalen?

Vi håper presentasjonen kan gjøre valget litt enklere.

Som velger har du stor makt. Ikke bare når det gjelder parti, men også hvem på listen som skal representere partiet.

Det fikk to Sp-veteraner i Trøndelag oppleve ved forrige valg. Etter sterkt press sa de ja til å være listefyll. Fra 19. og 20. plass ble de stemt inn i partiets firemannsgruppe.

Det sier alt om hva engasjerte velgere kan utrette.

Derfor:

Bruk muligheten – studér menneskene. Partiene.

Og stem.

PS: Vi gir ingen fordeler! Rekkefølgen på partiene i presentasjonen velges tilfeldig hver gang siden lastes.

Siv Storløkken

Digitalleder i Ringerikes Blad.