Operasjon Dagsverk internasjonal uke 17.-28. oktober. OD-dagen 3. november.

Operasjon dagsverk (OD) gir skoleelever nasjonalt i Norge en mulighet til å samle inn penger for Unge i andre land som ikke har de samme muligheten som oss. Selve OD dagen er 3 november. På OD dagen jobber tusenvis av elever over hele landet i solidaritet med ungdom i prosjektlandet. Det finnes mange forskjellige jobber, og flere forskjellige måter og jobbe på. Det er også helt frivillig å jobbe på -OD dagen! Nå kan du være med og gjøre en forskjell ved og hjelpe ungdom med å skaffe seg arbeid til OD-dagen Livet suger skikkelig noen ganger. Alt faller fra hverandre, men det er umulig å sette ord på det.

I Uganda er psykisk helse et tabu ingen snakker om, og det gjør livet tøft for ungdom. Det kan være veldig skummelt å åpne seg, men det er mye verre å la alle de vonde tingene være i fred, få slå rot og gro. Snakk om alt som suger!

Målene for årets aksjon er:

1. Bryte ned fordommer

I Uganda er psykisk helse et tabu ingen snakker om. Det er farlig! Mange med psykiske helseplager blir bedt om å tie stille og tenke på noe annet. Derfor skal ungdom selv få lage kampanjer som viser at psykiske helse er viktig å snakke om.

2. Støtte skoleungdom

Ungdom på skoler i Uganda har få å snakke med når livet blir vanskelig. Psykisk helse er tabu, og få vet hvordan man skal håndtere det på skoene. Vi skal lage et samtaletilbud på ti skoler, så elever kan snakke med noen når hverdagen blir for mye.

3. Påvirke politikerne

For at psykisk helse skal bli tatt på alvor, må vi snakke med politikerne! Hvis ikke politikerne bryr seg om unges psykiske helse, er det umulig å få gjort noe med det. Vi skal jobbe målrettet med politisk påvirkning for å få dem til å forstå alvoret.

Møt OD-komiteen ved Ringerike videregående skole

Nytt år, ny OD-komité og nye utfordringer. OD-komiteen har som arbeid å informere skolen om OD-dagen samt som å arrangere Internasjonal uke og aktiviteter. Finne jobb til medelever og forsikre at de som jobber betaler inn.

For at dette skal gå har vi leder Mina Minae i spissen, og nestleder Andreas Lachen Bazddim. I tillegg har vi Eskil Simensen som jobbansvarlig, Nora Djønne Dahl som økonomiansvarlig, Dina Nysveen som Meide ansvarlig og Anes Alnajjar som IU-ansvarlig.

Har du Jobb? Ta kontakt!

Mail: [email protected]

Ved spørsmål ring leder Mina Minae: 99156331

Har du jobb ring Eskil Simensen: 47304443