Gå til sidens hovedinnhold

Uvanlig aggressiv utbygger | naboer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er naboer til prosjektet «Dronninggård» i Hole kommune, og reagerer på hvordan utbyggerne og kommunen behandler oss i forbindelse med dette store prosjektet.

Mye utbygging skal skje i Hole de neste årene. La ikke «Dronninggård-prosessen» bli en oppskrift kommunen skal følge i framtidige prosesser.

LES OGSÅ: Massive protester mot fem boligblokker: – Svært ødeleggende

Hjalmar Sørgård i det store selskapet Mesterbygg hevdet under befaringen at naboene hadde fått manipulert bilder som viser at utbyggingen tar utsikt fra oss. Hvorfor i alle dager skulle vi manipulere bilder?

Anerkjent byrå

Dersom naboene mente at bygget ikke hadde tatt utsikt så ville vi vel ikke engasjert oss i saken.

Det er et anerkjent 3D modelleringsbyrå som har laget bildene, og de er laget på akkurat samme måte som arkitektselskapet til Sørgård og Laeskogen.

Bildene tar utgangspunkt i mønehøyde, og blir lagt inn i landskapet som illustrasjoner. Eneste forskjellen fra utbyggers tegninger fra våre, er at våre bilder er tatt fra naboenes perspektiv. Det har ikke utbygger tatt seg bryet med å få utarbeidet.

Faktisk har vi som naboer etterspurt dette tidligere. Vi har hatt møter med arkitektselskapet til utbygger, og vi har skrevet utallige e-poster til tiltakshaver der vi ber om å få bilder som viser bedre vårt perspektiv. Fra våre hus, fra våre hager. Hvordan ser det ut fra første etasje? Og fra andre etasje?

Hvorfor ikke svare?

Dette er svar som utbygger nekter å komme med. Hvorfor? Alt vi har fått er de samme perspektivbildene som framkommer i saksdokumentene.

Utbygger er i tillegg tydelig på at deres perspektivtegninger inneholder begrensninger grunnet manglende 3D kartmaterialet tilgjengelig.

På befaringen med Hole kommune fikk naboene munnkurv. Det var overraskende, og vi skriver det på kontoen for arbeidsuhell fra utvalgsleder i Plan- og miljøutvalget.

Les også

Munnkurv er aldri en god løsning | Øyvind Lien

Politikerne kan gjøre det godt igjen, ved å sette seg skikkelig inn i våre høringssvar. Stille spørsmål til utbygger hvorfor bildematerialet ikke viser bilder fra hagene våre. Eller hvorfor ingen av bildene er tatt i perspektiv fra etasjene på våre hus.

Det er ikke uten grunn at vi ønsker å få dempet prosjektet. Det er ikke uten grunn at så mange innbyggere i Hole har skrevet under på underskriftskampanjen mot prosjektet.

Plan- og miljøutvalget har flere ganger blitt invitert til naboene på Baskerudberget. Utvalget valgte å besøke tiltakshaver isteden. Er dette måten å ivareta god naboinvolvering i et eksisterende eneboligfelt?

Unødvendig konfrontasjon

Utbyggers uvanlig aggressive argumentasjon føyer seg egentlig inn i rekken av unødvendig konfrontasjon, munnhoggeri og dårlig oppførsel fra Laeskogen og Sørgård.

Les også

«Propp» for boligbygging kan bli åpnet: – Vil bygge E16-rundkjøring neste år

Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor ikke lytte og involvere naboene litt mer?

Det er vi som skal bo her i framtiden. I tillegg til våre 100–150 nye naboer, som vi etterhvert skal ønske hjertelig velkommen – slik vi gjør med alle nye naboer på dette trivelige stedet. Det minste dere som utbyggere kan gjøre er å snakke bedre med oss. Og det er enda ikke for sent.

Kommentarer til denne saken