Representanter fra Ringerike Høyre skriver i et innlegg i Ringblad at de satser på de prioriterte tettstedene i Ringerike kommune. De lister opp en rekke investeringer og satsinger som er gjort.

Høyre føler åpenbart et behov for å ta æren for disse investeringene, selv om et samlet politisk miljø i Ringerike kommune har stått bak.

De skriver videre at blant annet Senterpartiet hevder at «alt går til Hønefoss». En påstand som ikke er nærmere begrunnet.

LES OGSÅ: Millionkutt i skoler og barnehager: – Dette er bekymringsfullt, sier Carl Fredrik (40)

I spissen for nedleggelser

Det representantene ikke nevner er at Høyre de siste årene har stått i spissen for nedlegging av en rekke kommunale tilbud i distriktene. Dette er tilbud som har vært med å skape gode lokalsamfunn og som har vært limet i bygdene.

Det er ikke uten grunn at det ved flere anledninger har vært fakkeltog utenfor rådhuset. Det er fordi innbyggere utenfor Hønefoss ved flere anledninger har følt seg overhørt og oversett.

Høyre har vært med på å legge ned Heggen, Ringmoen, Åsbygda, Vegård og Stranden skoler. Etter at dette var gjort strittet de lenge imot at lokalsamfunnene skulle få kjøpe noen av skolebyggene.

De siste årene har de stemt for å legge ned Heggen barnehage, og begrunnet dette med at de heller vil ha tilbudet i Hønefoss. Helsestasjoner som tidligere var flere steder i kommunen, har blitt samlokalisert til Hønefoss.

Stemte imot

De stemte også imot at kommunen skulle overta ansvaret for Borglund hengebru, til tross for at de mer enn gjerne vil bygge gangbroer i Hønefoss sentrum.

Høyre har også stemt for at innbyggerne på steder som for eksempel Strømsoddbygda, Brekkebygda og Viker i Ådal fikk kommunal eiendomsskatt, - til tross for at de har meget begrenset med kommunale tilbud.

I dag startet 580 elever på splitter ny skole: – Trist at vi ikke kan få bli med inn, sier foreldre Kjetil (45) og Elisabeth (37)

De siste årene har Høyre også argumentert for at det må gjøres strukturendringer innen pleie – og omsorgstjenesten. Dette kan innebære at sykehjemmene på Nakkerud, Sokna og Nes legges ned eller mister funksjoner. Det mener vi at ikke er en heldig utvikling.

Dette er bare noen eksempler.

Vi i Senterpartiet mener at for å skape vekst og utvikling er vi avhengig av å fordele veksten i hele kommunen. Dette gjelder også utenfor de prioriterte lokalsamfunnene.

Tilbud til hele kommunen

Da er det viktig å ha tilbud i hele kommunen, at kommunen tar på seg rollen som samfunnsutvikler, og at vi sørger for at det bygges ut høyhastighetsinternett i hele kommunen, - også der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Vi må gå bort fra holdningen om at alt i distriktene er dyrt, - men heller se på hva som skaper trivsel, trygghet og samhold blant innbyggerne. Det vil også skape en bedre by.

LES OGSÅ: Nå er Hønefoss skole historie: Slik ble den aller siste dagen

Det er positivt at Høyre nå vil fremstå som distriktenes beste venn. Vi samarbeider gjerne om løsninger som bidrar til at alle innbyggerne i kommunen føler seg sett og hørt. Vi oppfordrer til at vi finner slike løsninger sammen allerede i budsjettet for 2021.