I høst blei nye læreplaner innført i norsk skole. Hole har i årevis utsatt investering i nytt skolemateriell i påvente av dette. Det har vært klokt. Men når nå nye læreplaner foreligger, har vi ikke råd til lisenser eller bøker.

Det er ikke klokt. Framtida er barn, unge og utdanning. Det er uakseptabelt at elever i Hole har utslitte skolebøker som til overmål er skrevet for en læreplan som ikke gjelder lenger.

LES OGSÅ: Hole i 2050 | Morten Dåsnes

Har ikke råd

Vi har ikke engang råd til lisenser så elevene kan ta i bruk de digitale undervisningsoppleggene som utarbeides til de nye læreplanene.

Omtrent 9,5 millioner kroner trengs i fireårs-perioden for å fornye læremidlene til ny læreplan. Ikke ei krone er satt av til dette i kommunedirektørens budsjettforslag for 2021. Det er heller ikke mye håp å finne i økonomiplanen fram til 2024.

Overskudd og avsetning til fond blir mindre og mindre for hvert år. Og det uten at det er budsjettert med verken nye omsorgsboliger eller ungdomsskole.

Økonomiplanen i Hole er rett og slett ikke bærekraftig.

Da må vi ta grep. Enten må vi kutte i tjenestene eller vi må øke inntektene med eiendomsskatt. SV ønsker ikke færre ansatte i barnehagene, færre lærere eller færre hender i pleie- og omsorgstjenesten.

Med de store utbyggingstiltakene vi står foran kan det heller ikke være rett å kutte i kommunens miljø-, planleggings- eller byggesakskapasitet.

Eiendomsskatt

De fleste kommuner har eiendomsskatt for å finansiere et godt tilbud til egne innbyggere. Hole har og den muligheten. Det må være grenser for hvor viktig det er å unngå eiendomsskatt også for posisjonspartiene i Hole, når en ser konsekvensene.

LES OGSÅ: Hole-rådmann Torger Ødegaard har fått ny stilling: – Lønna er den samme

SV mener at Hole blir et bedre sted å bo for det store flertall om vi innfører en moderat eiendomsskatt framfor å kutte i tjenestene til innbyggerne.

Vi som må bidra med litt til fellesskapet, slik at skolene har råd til lærebøker, vil likevel sitte igjen med mer enn nok til å kjøpe de bøkene vi har lyst på.