Gå til sidens hovedinnhold

Utsatte sak om frikjøp av varaordfører

Artikkelen er over 1 år gammel

Akkurat som i Ringerike ble sak om frikjøp av varaordfører utsatt da den skulle til behandling i kommunestyret.

Ordfører i Jevnaker, Morten Lafton, har fremmet en sak til behandling om frikjøp av varaordfører Kristine Belsby i 20 prosent stilling. Saken ble vedtatt mot en stemme, og skulle sluttbehandles i kommunestyret. Ifølge saksframlegget ville kostnaden være 11.000 kroner høyere ved et frikjøp, enn ved møtegodtgjørelse slik dagens ordning fungerer.

Så langt kom den imidlertid ikke.

– Saken utsettes til neste møte. Det viser seg at tallgrunnlaget vi har brukt ikke er riktig, og vi må komme tilbake slik at vi gjør vedtak på riktig grunnlag, sa Lafton.

Han la til at beregningene som var lagt til grunn trolig vil føre til at Belsby taper penger på frikjøpsordningen. Det betyr at varaordføreren inntil saken er avklart fortsetter i sin fulle stilling på Kartverket.

Saken i Jevnaker kommer trolig opp i april-møtet.

I Ringerike kommune er det også bebudet en sak om frikjøp av varaordfører Dag Henaug fra dagens 50 til 100 prosent stilling. Saken skulle vært oppe før jul, men ble trukket. Det er antydet ny behandling av saken i mars-møtet.

Les også

Legger 11.000 på bordet for Kristine (34): – Håper vi kan være i forkant

Kommentarer til denne saken