Utredning av ny vei fra Odda til Bergen gir usikkerhet for viktige veiprosjekter i Buskerud

Av

– Etter en lang tids ørkenvandring er Ringeriksbanen nå på sporet, skriver Kristin Ørmen Johnsen og Dag Henaug.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å utrede en veiarm fra Odda til Bergen fra E134. Det ble fremmet i Stortinget sist uke og skal behandles i løpet av høsten. Det kan virke tilforlatelig, men dette mener vi er en dårlig idé.

Vi mener en slik utredning, en såkalt KVU av veiarmen kalt Hordalandsdiagonalen vil kunne skape usikkerhet og utsette viktige veiprosjekter i Buskerud.

29 milliarder

Lobbyselskapet for Hordalandsdiagonalen har fått Asplan Viak til å regne ut kostnader. Kostnaden for en slik veiarm er anslått til 29 milliarder kroner.

En ny bro over Hardangerfjorden er anslått til å koste 2,7 milliarder og en ny bro over Samnangerfjorden 3 milliarder. Det skal utredes firefelts vei og rapporten foreslår 22 nye eller oppgraderte tunneler. I forslaget er tanken å få en raskere forbindelse fra Telemark til Bergen, og binde Østlandet og Bergen sammen.

Det viktigste vei- og baneprosjektet som binder Østlandet og Bergen sammen er Ringeriksbanen. Sammen med veiprosjektet Hallingdalpakken, og oppgradering og tunneler over RV 7 Hardangervidda.

Banen er på sporet

Etter en lang tids ørkenvandring er Ringeriksbanen nå på sporet.

Ringeriksbanen har vært diskutert ved gjentatte anledninger siden 1858. Bakgrunnen for det foreliggende prosjektet strekker seg tilbake til 1991, og Stortingets behandling av Innst. S. nr. 218 (1991-92), jf. St.meld. nr. 53 (1990–1991) Stamveg Bergen – Oslo.

Arbeidet med å fastsette ny trasé for en firefelts E16 mellom Skaret og Hønefoss hadde også pågått over flere år, og i 2007 startet Statens vegvesen opp arbeidet med kommunedelplan for tiltaket. Som en del av kommunedelplanarbeidet ble det utarbeidet en omfattende konsekvensutredning med 29 alternative traseer, hvorav fire alternativer ble lagt ut for offentlig ettersyn.

Det ble fremmet innsigelse til planforslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Jernbaneverket, Riksantikvaren, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud. Det virket håpløst for prosjektet.

Erna skar igjennom

Statsminister Erna skar igjennom med lederne i de andre ikke sosialistiske partiene og en utredning ble satt i gang ved statlig plan. Penger ble bevilget til prosjektering som nå pågår, planer og trase er klare. Tilsagn til bygging og oppstart er forventet i revidert budsjett.

Dette må ikke forpurres av andre svært kostnadskrevende prosjekter. Vi har forståelse for at må det fjernes flaskehalser i fjellovergangen E134. Men en slik utredning av en veiarm setter vi store spørsmål ved. Utredningen vil koste titalls millioner og den ligger ikke inne i Nasjonal Transportplan (NTP).

I Buskerud har vi i tillegg store veiprosjekter som må løses først, som E134 Dagslett og påkobling til E18. Fylkesvei 40 gjennom Numedal til Geilo trenger fortsatt utbedring og gul midtstripe. Og ikke minst er Hordfast et prosjekt med store kostnader.

Det er begrenset med midler og vi spør hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil finansiere dette?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.