Gå til sidens hovedinnhold

Utøya-kaia best egnet som minnested | Hege Irene Fossum

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er på tide å lande i denne saken, mener Hege Irene Fossum i Hole KrF.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere har de siste dagene utfordret de politiske partiene på om de vil støtte beboerne på Utstranda i spørsmålet om plassering av minnesmerket etter den grufulle hendelsen 22. juli for åtte år siden.

Etter Hole Kristelig folkepartis oppfatning må et nasjonalt minnesmerke knyttes til det stedet terroren skjedde. Vi har hele tiden vært opptatt av det skal være et verdig sted å minnes ofrene og de skadelidende, for de pårørende, overlevende og andre involverte, også redningsmenn fra nabolaget.

Minnestedet vil ha en viktig nasjonal betydning, fordi terroren ikke bare rammet de personene som var til rede, men også ett av ungdomspartiene og partiene i Norge, og det demokratiet som vi bygger landet vårt på. Minnestedet er viktig for å opplyse de som kommer etter oss og for arbeidet mot hatretorikk og resultat av høyreekstremisme.

Hege Irene Fossum

Kristelig Folkeparti i Hole

Førstekandidat ved valget 2019

Steinsåsen

Forskjell fra Sørbråten

Da minnested på Sørbråten var oppe til debatt, skrev jeg et leserinnlegg på vegne av Hole KrF der jeg støttet beboerne langs Utstranda i kampen mot minnesmerket på Sørbråten. Fordi belastningen ville bli for stor for dem som bor langs Utstranda og sliter med minnene etter den tragiske terroren på Utøya.

Det minnesmerket var i sin form et åpent sår i landskapet, som ville forsterke minnene og være en stor belastning spesielt for dem som bor i området. Jeg uttrykte også støtte til at kommunen skulle gi midler til beboernes sak mot staten, og stemte for dette i kommunestyret. KrF var også med på kommunestyrets innsigelser mot minnesmerket.

Vi ble derfor lettet da regjeringen snudde, og skrinla et minnested på Sørbråten.

Les også

Utøya-naboer reager på minnested – varsler søksmål

 

– Utsikten ikke egnet

Hole KrF er fortsatt opptatt av å ta hensyn til beboerne langs Utstranda, men det er også andre innbyggere i kommunen å ta hensyn til. Vi må ikke glemme at det bor mange mennesker andre steder i kommunen som mistet en av sine nærmeste under terroren på Utøya, at det er innbyggerne i vår kommune som ble skadet under terroren og som må leve med forferdelige minner fra det som skjedde den dagen. Vi veit også at det er ulike meninger blant innbyggerne om dette.

Hole KrF forstår og respekterer at flere av beboerne og redningsmenn fra området kan oppleve et minnested i nærområdet sitt som belastende. Vi mener likevel at Utsikten ikke vil være et egnet sted.

Et verdig minnested kan ikke ligge like ved en firefelts motorvei. Det vil også være arealkrevende og alt for kostbart å få til en løsning med av- og påkjørsler til motorveien. Den kommende kontrollplassen der rasteplassen ligger i dag vil ikke være god nok av hensyn til trafikkavvikling og trafikksikkerhet for en permanent avkjørsel fra motorveien.

LES OGSÅ: Ønsker minnestedet på Utøya-kaia velkommen | Oddvar Hansen  

Nærhet viktig

Vi mener også at Utsikten ikke vil ha tilstrekkelig nærhet til stedet der terroren skjedde. På utsikten vil man riktig nok få oversikt over Utøya, men man står på avstand og betrakter stedet der det skjedde. Ved Utøyakaia får man en helt annen nærhet til åstedet for dramaet, slik man også har på minnestedet ved regjeringskvartalet.

Et minnested på Utøyakaia vil bli skjermet og ha en helt annen eksponering enn på Sørbråten. Etter det vi forstår, vil minnesmerket bli skjermet for innsyn fra veien og nærmeste naboer ved hjelp av vegetasjon. Ut fra bilder av modellen for minnestedet, ser det ut til å være fint plassert og dimensjonert i forhold til resten av området. Vi mener likevel at dimensjonene på søylene kan se ut til å være for store, de vil muligens ruve for mye med opptil 4 meters høyde. At de bindes sammen på toppen gir likevel et mykt inntrykk.

LES OGSÅ: En turistattraksjon etter 22. juli | Anita Gomnæs 

Respekt for ulike syn

Hole KrFs konklusjon er derfor at Utøya-kaia er det best egnede stedet for et nasjonalt minnesmerke i Hole.

Vi vil påpeke at trafikksikkerheten og trafikkavviklingen må ivaretas av hensyn til beboerne i området. Det handler både om en trygg avkjøring fra Utstranda-veien, nok parkeringsplasser ved Utøya-kaia, tilpasset fartsgrense og andre løsninger som ivaretar myke trafikanter langs veien og hindrer innsyn mot minnesmerket fra naboene.

Vi har respekt for ulike syn i saken, og de belastningene som beboere, redningsfolk og de som ble rammet av terroren har. Vi håper nå på ro rundt saken, med en verdig debatt uten bedømmelser og overtolkning av folks hensikter.

Vi støtter også Ap i ønsket om å få minnesmerket ferdig til tiårsmarkeringen den 22. juli 2021. Det er på tide å lande i denne saken.

Les også

Arbeiderpartiet mobber innbyggere i Hole | Eva Bekkelund-Eriksen

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.