Et enestående menneske

«Nomineres for sin fantastiske innsats både i Røde Kors og i sin egen veldedige organisasjon Time to Act, og for det enestående mennesket hun er. Iselin jobber blant annet for at fattige barn i Tanzania skal få skolegang, og har etablert en fadderordning hvor man kan gi direkte til formålet. Hun samarbeider også med Sundvolden hotell om å bedre forholdene ved en skole i slummen utenfor Nairobi i Kenya.»