Gå til sidens hovedinnhold

Uten byskolen, ingen byplan | Hilde Grefsrud

Artikkelen er over 2 år gammel

– Hønefoss skole rommer verdier som går langt ut over skolekretsgrenser, sier Hilde Grefsrud i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I valgåret 2019 bør det være et folkekrav at partiene redegjør for framtidig bruk av Hønefoss skole, før byplanen kan vedtas.

Hønefoss skole rommer verdier som går langt ut over skolekretsgrenser. Derfor skal ikke debatten bare handle om nåværende eller tidligere elever, eller de av oss som er bosatt innen skolekretsen.

Skriv under på «Min sak»

Hønefoss skole er nå registrert i «Min sak» hos KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det trengs 300 underskrifter for at politikerne må behandle saken på nytt. Gå til «Min sak» og Ringerike kommune hvis du er glad i Hønefoss by og vil ta hensyn til og videreutvikle byskolen.

Er du interessert i saksframlegg og stemmegivning fra 2014 for «Skoleløsning Hønefoss nord», se kommunestyresak 65/14.

Identitet og historie

Ingen kan sette pris på Hønefoss som by uten å la seg berøre av hva som skjer med Hønefoss skole.

Folkeskolen har betydning som identitetsmarkør i lokalsamfunnet, som den har hatt i snart 130 år nå. Den monumentale og stolte bygningen står fram som et referansepunkt for alle som bruker byen.

Nordre torg er byens eldste torg. Det første rådhuset lå i Hammerbrogata. Hele området rundt torget har et autentisk uttrykk den dag i dag, omkranset av bygninger fra siste halvdel av 1800-tallet. Folkeskolen skaper liv i sentrum og er en vesentlig del av miljøet rundt torget og nordre bydel.

Hilde Grefsrud

 

Sjel og stolthet

For å kunne planlegge strategisk, er det lurt å se litt bakover: Hva er byens sjel og identitet? Hva er vi stolte av i byen vår? Hvordan kan vi best ta vare på kvalitetene vi har, for så å forsterke og bygge videre på dem?

Etter at Hønefoss fikk bystatus i 1852 var det en periode med sterk vekst – på samme måte som vi står overfor nå. Det ble reist to massive og urbane skolebygg:

I 1884 Hønefoss middelskole, senere Ringerike gymnas, nå Ringerike videregående skole. Fasaden skal tas vare på og skolen er i ferd med å bygges ut.

I 1891 Hønefoss folkeskole, tegnet av byskole-arkitekten Ove Ekman. Han tegnet mange skoler i Oslo, blant andre Uranienborg og Kampen. Han var arkitekten bak sentrale bygårder i hovedstaden, som Svaneapoteket på Karl Johans gate. Ekman tegnet også Strømsø og Bragernes skoler i Drammen.

«I det hele rykket nu den nye Tid likesom med en gang ind i skolen, så at Hønefoss folkeskole etter indflyttingen i sitt nye hus med full honnør kunne træde ind i kredsen av Norges Byskoler!» 

Hønefoss folkeskole fikk skolekjøkken i 1897, som en av de første i landet, skolekorps i 1910, tannklinikk i 1912, skolehage i 1942. Det var folkebad i underetasjen. I 1971 kom tilbygg med gymsal og svømmehall ut mot Randselva.

LES OGSÅ: Jesper mot Kjell B = rått parti  

Vekst skal skje i sentrum

De som kjører forbi i Hønengata ser ikke at Hønefoss skole har en fantastisk stor tomt og flotte utearealer mot elva og Riddergården. Lekeplassen ved skolen og Glatved brukes mye også etter skoletid, hele året.

Ønsker vi at dette tilbudet skal opprettholdes for barnefamiliene som skal flytte hit? Eller skal vi sitte stille og se på at området tettes igjen med boligblokker?

I Ringerike bor det litt over 30.000 mennesker pr. i dag. Nå rigger vi for vekst, med ny E16 og Ringeriksbane. Banen vil etter planen stå ferdig i 2028.

I 2030 skal befolkningen i kommunen ha økt til 40.000 personer. 70 prosent av veksten skal komme innenfor Hønefoss by.

Bynære strøk fortettes, og det skjer generasjonsskifter i boligområder som Oddli, Støalandet, Vesterntangen, Holttangen og Storløkka. Øya og Krakstadmarka står overfor omfattende nybygging. Da må vi tenke god skolekapasitet i sentrum og fornuftig skolevei med få farlige krysningspunkter.

LES OGSÅ: Henda i været for Benterud skole!

Rykk tilbake til start

Det er et vesentlig poeng at Hønefoss skole ikke er tilstrekkelig utredet, verken konsekvenser ved å legge ned, eller potensialet i å opprettholde skolen. Løse økonomiske estimater svirrer, uten faktaunderlag som viser hvordan tall framkommer.

Samarbeidsutvalget ved Hønefoss skole sa rett og slett i 2014 at: – Nedleggelsen er ulovlig.

Hønefoss by trenger en omstart i denne saken nå som byplanen formes. Med veksten som ventes, må vi forutsette at anlegget og tomten fortsatt skal brukes til undervisningsformål.

Sett i gang en mulighetsstudie for skolen og gjennomfør en forpliktende og seriøs opprustingsprosess som tar hensyn til byutvikling og barnas beste. Det tar lang tid å utrede og planlegge skolebygg. Så det er viktig å starte nå, skal vi møte veksten som kommer.

LES OGSÅ: Enormt engasjement i skolevei-saken: Jesper (7) får mye støtte

Stor tomt gir muligheter

Kan Ringerike videregående skole bygges om, kan også Hønefoss skole. Simen Strøm hadde et godt leserinnlegg forleden, hvor han inviterte til studietur til Uranienborg skole.

Her er noen flere ideer helt gratis:

Hva med å bygge en kombinertskole, en ny Hønefoss barne- og ungdomsskole i sentrum? Hov ungdomsskole er helt nedslitt. Der må noe gjøres. Rene ungdomsskoler er ellers i Veienmarka og Haugsbygd, mens det er fire kombinerte skoler i Ringerike.

Nåværende gymsal kan erstattes med et nybygg som gir rom for både undervisning, idrett og kroppsøving. Og det bør være mulig å drive basis svømmeopplæring og livredning sentralt i Hønefoss. Et basseng kan også brukes på kveldstid og helg til babysvømming eller seniorer.

Kanskje kan skolebygget utformes slik at det er mulig å drive bydelshus, der lag og foreninger, Frivilligsentralen og andre kan samarbeide med skolen og/eller bruke lokalene på kveldstid og helg. Utstyrssentralen er allerede på plass. Tenk et nytt skolebygg med et stort felles kjøkken som et sosialt møtepunkt og integrasjonssenter i Hønefoss sentrum.

Skoletomten er så romslig at det uansett vil være godt rom for utelek og grøntarealer. Hønefoss skole har alle muligheter.

Les også

Fortsatt behov for Hønefoss skole | Simen Strøm

 

Grøntarealer i byen

I tillegg kan parkering legges under bakken, så kan parkeringsplassen i stedet brukes til skolehage/andelshage for sentrumsbeboere. At vekst og fortetting i hovedsak skal skje i Hønefoss by, får konsekvenser: Flere vil stille krav til gode rekreasjonsområder og aktiviteter i nærområdet der de bor.

Lekeplassen og friområdet på Glatved utgjør sammen med Sankthanshaugen, Nordre park, Hengsle, Petersøya og elvepromenaden viktige grøntarealer som betyr mye for folkehelse og livskvalitet. Det gjelder alle de som skal bo i Hønefoss framover, og de mange som bor i nordre bydel og sentrum pr. i dag.

Med tettere befolkning vil friarealer i større grad tas i bruk som sosiale møtesteder, på samme måte som i større byer. Om sommeren er det fint å sole seg på Glatved og Nordre park. Om vinteren er det populær akebakke på Sankthanshaugen.

Med vekst og urbanisering framover; kan vi tenke oss grillplasser og gapahuk på Sankthanshaugen? Trimapparater og joggeløype? Ved Gladved brygge kan vi ha padlekurs, båtvett og livredning, eller kanskje flytende badstu, som på Sørenga i Oslo. Alt dette i tilknytning til en oppgradert nærmiljøskole.

Politisk før 20. mars

Byplanen for Hønefoss, eller områderegulering, er ute på høring til 20. mars. Hønefoss skole er innenfor planområdet. Se ringerike.kommune.no, videre til møtekalender og formannskapet 22. januar for dokumenter i saken.

I byplanarbeidet heter det at det skal reguleres «arealer til ny barneskole og barnehage på arealene til Hønefoss barneskole, arealer til offentlig/privat tjenesteyting og bolig». Politikerne får nå stå fram med hva de mener, i god tid før høringsfristen.

Les også

Jesper (7) må gå én time hver vei når Hønefoss skole legges ned: – Altfor langt og farlig

 

Kommentarer til denne saken