– Dersom erfaringene etter den gradvise gjenåpningen av barnehage og skole tilsier at dette lar seg gjøre uten at vi får økt smitte, er det veldig sannsynlig, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal i en epost til NTB.

Han peker på at signalene fra regjeringen har vært tydelige.

– Statsråden (Guri Melby, journ.anm.) har vært helt klar i sitt ønske om å åpne hele sektoren dersom erfaringene tilsier at det er forsvarlig. Derfor blir det nå avgjørende viktig at utviklingen følges tett, og at de erfaringene som gjøres, blir tatt hensyn til, sier Handal.

Mandag om én uke åpnes skolene for 1.-4.-klassingene. Når resten av elevene vil kunne komme tilbake, er imidlertid et åpent spørsmål, særlig med tanke på at sommerferien rykker stadig nærmere, og det trolig vil ta flere uker før det blir klart om koronaepidemien vokser som følge av gjenåpningen av barnehagene og skolene.

Skolene vil samtidig stå overfor en rekke utfordringer når det gjelder å både ivareta smittevernet og de pedagogiske aspektene ved undervisningen, påpeker Handal.

– Dette vil kreve en ekstra ressursinnsats, som kommunene må kompenseres for. Det kan for eksempel handle om ekstra renhold, større utgifter til skoleskyss og forsterket pedagogisk bemanning for å dekke opp både hjemmeundervisning og skolebaserte tilbud samtidig, sier Handal.