Usikker framtid for søppelanlegg: – Vi venter på forslag til løsning

Avfallsanlegget i Hole kan bli løsningen også for mange ringerikinger i fremtiden. Men hvor det skal ligge, er foreløpig uklart.