Deltakene i årets Ungdommens Kulturmønstring holdt et meget høyt nivå, og bidro til at en fullsatt sal kunne kose seg med et variert og innholdsrikt program i Fritidsgården i Hønefoss lørdag ettermiddag. Kommunene Hole og Ringerike slo i år sammen sine lokale mønstringer, og kunne servere et halvannet timer langt show med dans, kunst og musikk; alt fra klassisk til rock og punk.

Disse innslagene kom videre til fylkesmønstringen i Ål 20. og 21. mars:

Fra Ringerike:

  • Raging Racoons - rock/punk/grunge-band, egen sang (Glenn Dammen, Stian Johnsrud, Joachim Paulsen og Kim Andre Westby)
  • Baaz - coverband, spilte D`sounds Thunder and rain (Eirik Kiil Saga, Gro-Marthe Hegle, Frode Have og Are Weisteen)
  • Britney Spears - egenkoreografert dans (Helene Eriksen)
  • Funky Bananas - egenkoreografert funkdans (Jeanette Gevelt, Inger Lindsbjørn og Elisabeth Morales)

Fra Hole:

  • Twyford - spilte Chezz-sangen I know him so well (Therese Knoph Sulland og Monica Sik Holm)
  • Anders W. Langset - egenkomponert trommesolo; Drum grooves
  • "Maria og Jesusbarnet" - kunstverk (Thea Kristine Tangen Kiær)