Helge Stiksrud (V) ytrer seg i Ringerikes Blad (RB) om dens rolle. Jeg setter pris på at han som politiker skriver i avisen. Det har han gjort før, men også denne gangen er det litt uklart hva han mener, og hvorfor han skriver.

Når han karakteriserer avisen som mer «tabloid» og «klikkingstyrt» er det uttrykk som ofte brukes i dagligtale, men jeg kan ikke se at det samsvarer med de synspunktene han forfekter i innlegget.

Men jeg tror han prøver å gi uttrykk for at avisen svikter dens viktige samfunnsoppdrag som samlende.

Redaktøren svarer

Sissel Skjervum Bjerkehagen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad svarer på utfordringen fra Stiksrud og mener at avisen både informerer, bidrar og tar vare på ytringsfriheten så godt det lar seg gjøre på en måte som treffer flest.

Les også

Jeg klikker – hvorfor er det slik? | Helge Stiksrud

Bjørn Aage Seem Holmen svarer i et senere innlegg med et spørsmål tilbake. Han mener Stiksrud avleder med et fokus på avisens rolle og etterspør mer informasjon fra Ringerike Venstre om politikken som føres i kommunestyret i stedet. Kunne Stiksrud heller skrive mer om det?

Stiksruds kritikk er noe karikert, likevel har den også en kjerne av sannhet. For selv om Bjerkehagen svarer som hun gjør, kan han ha litt rett i mangt og meget. Men noen resultater av hans og andre kommunepolitikere politikk kan han også lete seg fram til, der det er å finne i avisens spalter.

Jeg får ikke svar

Men når jeg selv skriver og spør i avisens spalter om dette, får jeg ikke svar fra politikerne. Kommunepolitikernes og forvaltningens arbeid blir derfor ikke helt gyldig for meg hvis jeg ikke får følelsen av at politikken er rettet mot meg.

Det er som om dette ikke skal angå meg. Jeg er i veien, kommunepolitikk er noe for politikerne selv, næringslivet og forvaltningen.

Uklarheter i forbindelse med kloakkgebyrer, hva slags regler som gjelder for byplaner og Tronrud Eiendoms planer for et høyhus er eksempler på saker som mange ønsker å få belyst.

Kloakkgebyrer

Da tenker jeg på uklarheter i forbindelse med kloakkgebyrer, hva slags regler som gjelder for byplaner og Tronrud Eiendoms planer for et høyhus er eksempler på saker som mange ønsker å få belyst. Den opplevelsen kan forandres blant annet ved å få dem i tale gjennom avisen.

Bjerkehagen skriver fint om hvordan RB ønsker å samle og uttrykke lesernes bevissthet og ønsker. At RB og Nettavisen nylig, ved Øyvind Lien og Magnus Ekeli Mullis, både vant prisen for beste nyhetssak og Journalistprisen 2021 i regi av Norsk Journalistlag Buskerud, viser at den klarer det.

Setter i gang samtaler

RB gjør oss på den måten oppmerksomme, og setter i gang samtaler om forskjellige emner. Avisen blir et viktig sted for å grave fram alvorlige feil hos en svært lukket kommuneadministrasjon og formidle begrunnede, politiske meningsytringer og gi velgerne det nødvendige bakgrunnsstoff.

Men det hun ikke sier, er minst like interessant som det som sies. Det minner meg om hva jeg lærte på skolekjøkkenet, det gjelder å sikte melet så godt vi kan før vi serverer bollene: RB er en bedrift og skal tjene penger.

Oppslag som selger kan bety noe for hvilket standpunkt en velger, men også omvendt. Sterke standpunkter gir oppslag som selger. Oppslag som selger kan gå fint hånd i hånd med innsikt i hva som rører seg blant folk.

Utløser følelser

Innholdet utløser riktignok følelser i takt med førstesidens hovedoppslag. Det kan lede opp til forskjellige former for konfrontasjoner. Kanskje blir de som opprinnelig befinner seg utenfor leserkretsen, men som er av samme oppfatning etter hvert også trukket inn. Det øker salget. Ved å uttrykke utbredt misnøye vil RB ha en politisk og sosial funksjon samtidig som det lønner seg.

På den måten blir RB et progressivt talerør uten å bli tolket som om avisen vil slutte opp om eller avvise bestemte politiske saker ved å angripe fornuftsstridige ordninger som irriterer mange av leserne.

Gjennomsiktigheten kommer fram som et resultat av at alle kommer til orde, også med urimelige anklager og irrasjonelle mistanker. Motsetninger og konflikter tvinges fram i dagen gjennom RB fordi den arbeidsomme og velvillige forvaltningen i kommunen har vanskeligheter med å oppdage det selv.

Avisen kan åpenbare

RB kan hjelpe til med å åpenbare det enhver politiker også har vanskeligheter for å svare for.

Kommunepolitikerne i Ringerike bør etter min mening ha kontroll og styring, overveie nøye valg av alternativer og ikke være med på å perfeksjonere en forvaltning som ikke setter grenser for alle mulig inngrep.

De skal forvalte velvillig og menneskevennlig og ta med, lytte til innvendinger og argumenter.

En viktig målestokk

RB som lokalavis blir en viktig målestokk for folkemeningen. Ingen politiker bør ha råd til å overse de peilinger i folkedypet som RB kan gi. Ikke bare stemmeurnene, men også RB kan påvirke de politiske beslutningene indirekte på den måten.

Det er ikke partiprogrammene, men evnen til å omgås og bruke medier som gir meg en pekepinn på hvem jeg skal stemme på ved neste valg.

Det er kanskje denne kjernen av sannhet som Stiksrud ikke vil høre.