I Ringerikes Blad 10. november imøtegår Kristin Flack mitt forsvar for SIAN-aktivistenes ytringsfrihet. Hun mener disse bør straffes for sin «hets mot grupper». Flacks påstander er uholdbare.

I mitt innlegg skilte jeg mellom alvorlige beskyldninger (om eksempelvis voldtekt og mord) rettet mot grupper og individer, og argumenterte for at kun sistnevnte burde rammes av loven, slik de gjør i dag i form av «ærekrenkelser». Flack medgir at «I teorien høres det logisk ut», men viser så til noen «fakta»:

«Hitlers jødehat rettet seg mot hele gruppa, med de verste karakteristikker. – Og endte med krystallnatta, drap på uskyldige jøder, og til slutt holocaust. I Rwanda ble folkemordet forberedt med forferdelige karakteristikker og løgner om tutsiene, hele gruppa.» Flack tolker historiske fakta på høyst betenkelig vis.

LES OGSÅ: Paragraf 185 har ikke livets rett | Carl Müller Frøland

Hitlers jødehat var naturligvis rettet mot hele gruppen. Huturegimet i Rwanda kalte alle tutsier for «kakerlakker» og «slanger». Men det er mer enn tvilsomt at nazi- og huturegimets ytringer om disse gruppene var årsak til folkemordene på dem. Flack kommer skjevt ut fordi hun ignorerer folkemordenes politiske kontekst.

I både det totalitære naziregimet og det autoritære huturegimet hadde myndighetene full kontroll over offentligheten, inklusive mediene. Dermed hadde makthaverne fritt spillerom til å føre systematiske propagandakampanjer mot bestemte grupper uten noen form for motstand. Dette lar seg ikke gjøre i et velutviklet liberalt demokrati med en pluralistisk offentlighet, hvor ytrings- og mediefrihet sikrer «ideenes markedsplass» og umuliggjør statlig «meningsmonopol» som hersket i Tyskland og Rwanda.

Flack hevder videre: «Her kan SIAN og lignende folk stå ‘uskyldig’ og rope morderzombier, mens sånne som Breivik, eller Benjamin-morderne, eller Mannshaus, føler seg som helter som gjør noe med det.» I motsetning til voldsoppfordringer har ikke rene meningsytringer, slik SIANs leder nettopp er dømt for, en handlingsutløsende effekt på voldsvillige personer.

Det mener jeg bestemt vi kan fastslå. At rene meningsytringer – det vil si de fleste ytringer – kan forårsake handlinger, er kun en løs påstand om handlingsmessig «inspirasjon».

Flack beskriver internett som en nærmest lovløs sone hvor det florerer av trusler og ærekrenkelser. Jeg har ingen oversikt over den digitale forekomsten av ulovlige ytringer. Jeg nøyer meg med å oppfordre dem som mener seg utsatt for slike ytringer, til å politianmelde dem (eller ta ut søksmål for ærekrenkelser).

Den samme oppfordringen om politianmeldelse går naturligvis til selverklærte antirasister etter demonstrasjonen mot SIAN på Hønefoss.

LES OGSÅ: SIAN-profil fra Jevnaker nekter straffskyld

Apropos disse motdemonstrantene: De siste ukene har en lang rekke av Flacks partifeller gått til angrep på meningsmotstanderes grunnlovsfestede ytrings- og demonstrasjonsfrihet. Angrepene gjenspeiler en utbredt illiberalitet og grunnlovsforakt i partiet Rødt. Dette er foruroligende.