En statlig reguleringsplan skal følge samme spilleregler som en kommunal reguleringsplan. Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen unngår ikke bare å følge reglene, de bryter alle normer og plikter en planmyndighet skal følge.

For det første er det helt utenkelig at en rådmann i det stille og i full hemmelighet ville påført en reguleringsplan en forsinkelse på veldig mange måneder. Dernest er det helt utenkelig at rådmannen etter politisk leveranse, sender helt nye og unyanserte opplysninger om et enkeltprosjekt i denne reguleringsplanen.

Selvsagt ville dette vært helt utenkelig og veldig udemokratisk. Dessverre er dette saksbehandlingen Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen har lagt opp til. De nye opplysningene som Klokkersveen har sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet utløser i seg selv en ny høringsplikt.

Nytt kryss

Team Klokkersveen i fellesprosjektet forsøker nå med alle midler å unngå et kryss på Helgelandsmoen. Aldri har vi sett byråkrater kjempe så intenst mot et motorveikryss. Hvorfor det?

LES OGSÅ: Nytt Helgelandsmoen-kryss ble plutselig 250 millioner dyrere: – Provoserende for oss som driver butikk

Hele tiden opplever vi ny og vikarierende argumentasjon mot krysset, uten å opplyse departementet om de positive konsekvensene. Det er svært uredelig og uheldig av dem. I tillegg står det i oppdraget til fellesprosjektet at de skal vurdere samfunnsnytten av krysset. Det har ikke blitt gjort og dermed er ikke utredningsplikten oppfylt fra fellesprosjektet sin side. Krysset er samfunnsøkonomisk lønnsomt, selv med 250 millioner kroner i kostnader.

Beregninger fra Nye Veier viser at et normalt kryss, uten den stive Ringeriksbanen ved sin side, koster 36 millioner kroner. Fellesprosjektet henter ikke dette kostnadsgapet i fordeler ved å bygge Ringeriksbanen sammen med ny E16, men kun som ren enkeltstående kostnad som belastning på Ringeriks-samfunnet.

Næringsutvikling

Jeg setter min lit til at regjeringen og KMD på egen hånd forstår disse sammenhengene, vurderer fordelene med krysset, ønsker næringsutvikling, samt ikke ønsker å belaste Hole og Ringerike syd med uønsket trafikk og ulykker på lokalveinettet.

Det er svært skuffende at Statens vegvesen og Bane NOR ikke forstår, eller vil forstå, konsekvensene ved utvikling som følge av veiprosjekter.

LES OGSÅ: Raser mot planen for Ringeriksbanen og E16: – Dette er fullstendig overkjøring