Gå til sidens hovedinnhold

Uetisk av Statsforvalteren og Ringerike Fengsel | Jenny Rolness

– Statsforvalteren har gitt tillatelse til fjerning av reir og egg av rødlista fiskemåke ved Ringerike Fengsel.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Begrunnelsen er støyplager og at måkene utløser alarmen.

Da saken ble omtalt i Ringerikes Blad, hadde fengselets ansatte så langt fjernet 350 egg.

Meningen er at dette prosjektet skal fortsette de neste årene, inntil måkene teoretisk sett skal gi opp, og finne seg andre hekkeområder.

Et naturlig habitat

Det er tvilsomt om det vil skje. Forholdene ligger til rette for hekking i dette området, som ligger ved Tyrifjorden – et naturlig habitat for måker. Måkene vil mest sannsynlig fortsette å prøve lykken, og nye måker vil komme til.

Naturmangfoldloven setter forbud mot unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi.

Les også

Plaget av måker i årevis – nå får de endelig hjelp

Fjerning av reir og egg er i utgangspunktet ulovlig, og eventuelle tiltak skal skje før hekking. I dette tilfellet er tiltakene satt inn langt inn i hekketiden, kort tid før eggene er klekkeferdige.

Det eneste man oppnår med å ødelegge hekkingen er å forlenge måkenes aktivitet.

Samtidig vil måkenes beskyttelsesadferd forståelig nok forsterkes når de opplever at menneskene er en trussel mot egg og unger.

Lovverket må legges til grunn

Naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven skulle ha hindret et så inngripende tiltak. I det minste må lovverket legges til grunn i den langsiktige planen.

Fengselet kan ikke basere seg på å fjerne hundrevis av egg fra en rødlistet art år etter år, og kalle det et «prosjekt». Det rette ordet på dette er naturvandalisme.

Fiskemåken er rødlistet som nær truet. Bestanden har nasjonalt hatt en nedgang på 15–30 prosent siden 1990. Dårlig næringstilgang i havet, nedbygging av leveområder og forstyrrelser er blant årsakene til tilbakegangen. Ødelagt hekking bidrar til artens tilbakegang.

Må tilrettelegge andre steder

Miljødirektoratet anbefaler å styre måkene bort fra konfliktområder ved å tilrettelegge for hekking på egnede steder.

Det kan gjøres ved hjelp av måkeplattformer, eller som Naturvernforbundet og NOF har gjort i Mandal – ved å tilrettelegge for trygg hekking på hustak der måkene tillates å være.

Les også

Lidia hørte skrik, plutselig hadde hun fått to «babyer»: – Måtte prøve å redde dem

Det kunne vært et positivt prosjekt for de innsatte, i motsetning til det som nå skjer. Fengselets ledelse sender ut svært negative signal ved å ødelegge for dyrelivet.

Bør samarbeide

Ringerike Fengsel og Statsforvalteren bør samarbeide med ornitologer og naturvernere om å finne gode og langsiktige løsninger som ikke skader fuglene.

Rasering av hekkeområdet til en rødlistet art er absolutt ikke veien å gå.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.