Gå til sidens hovedinnhold

Tyristrand skole – dere er langt på overtid | Foreldre

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er vondt å lese tallene fra mobbeundersøkelsen i Ringerike hvor Tyristrand skole topper tabellen med flest antall som føler seg mobbet.

Enda vondere er det å lese at rektor sier det tar tid å endre holdninger og adferd. Hvor lang tid trenger dere?

Vi er foreldre som har opplevd å ha barn som ble mobbet ved Tyristrand skole. Dette er flere år siden nå, men verken holdninger eller adferd har tydeligvis endret seg.

Liten trøst

Det er veldig liten trøst at det jobbes med adferd og holdninger, og at det vil ta tid å endre på disse, for det barnet som hver dag gruer seg til å gå på skolen.

Les også

Sjokktall for skolene i Ringerike: Hver åttende elev blir mobbet

For det barnet som kanskje ikke orker å gå skolen eller med klump i magen går på en ny dag med krenkelser, utestengning og følelsen av ikke å være verdt noe. Det barnet har ikke tid til at skolen skal bruke enda mer tid.

Det barnet og familien er i krise NÅ, og uopprettelig skade kan påføres barnet. Det å bli utsatt for mobbing kan gi langvarige psykiske problemer og utfordringer kan også dukke opp igjen i voksenlivet.

Og for noen kan det også bli så mye at livet ikke er verdt å leve. Så alvorlig er det faktisk. Da er «ting tar tid»-holdningen fryktelig provoserende.

Provoserende

Det er også provoserende å lese at det brukes tid og energi på at man føler seg uthengt som skole.

Dette er fakta, og burde brukes som et utgangspunkt for samtaler med elever, foreldre og lærere på hva som kan gjøres for å bli en skole hvor alle har det bra. Det er godt at fakta kommer på bordet.

Det er ikke noe feil i det, men hvis dette blir snakket om slik at de som har krysset av for at de blir mobbet føler seg skyldig på noe som helst måte er det forferdelig.

Er det noen som hver dag tenker på hvordan de oppfører seg eller hva de gjør feil siden de ikke godtas, så er det de. Her har vi som foreldre og skole et stort ansvar i forhold til hvordan slike nyheter omtales.

Les også

Lærere må ta større ansvar for å hindre mobbing | Øyvind Lien

Det ramses opp alt skolen gjør av tiltak, men vi lurer på hva skolen egentlig har lært av alle de mobbesakene som har vært på Tyristrand. Hvordan har dialog med foreldrene vært og ikke minst de elevene som opplevde dette?

Ble aldri kontaktet

Våre barn og familier har aldri blitt kontaktet i etterkant, og opplevde også lite kontakt og forståelse når det sto på som verst. Det skal en også være klar over at når en mobbesak blir meldt til skolen, så er både barn og foreldre i krise.

Det er totalt utslående og det er mange ganger mer enn nok å håndtere sitt barn og egne følelser. Derfor må skolene i en slik situasjon være den som tar kontroll, passer på at kontakten holdes og det blir oppfølging som avtalt.

Men som forelder er det kanskje ikke da du er best på å gi tilbakemelding på hvordan du opplever situasjonen. Det burde være en erfaringsutveksling i etterkant som skolen bør ønske å ta initiativ til for å lære.

Vi vet at det er vanskelig og utfordrende med mobbing i skolen, men andre skoler klarer dette. Hva er det med Tyristrand skole som har hatt dette problemet over så lang tid?

Les også

Tyristrand-rektor Vibeke om mobbeproblemet: – Det tar tid å endre holdninger og adferd

Egentlig burde det være så enkelt å oppføre seg, la alle få være med og vise at det er helt greit at vi er forskjellige. Det er det som gjør samfunnet vårt mer spennende og interessant.

En ting er i hvert fall sikkert, Tyristrand skole – dere har dårlig tid.

Hilsen to foreldre som har hatt barn som ble mobbet ved Tyristrand skole

PS. Hvis skolen ønsker å lytte til og lære av våre erfaringer, er vi åpne for det. Kontakt kan formidles via Ringerikes Blad.

Enig eller uenig? Si det her!

Dette svarer rektor på kritikken:

Vi kan aldri si at vi blir ferdige med å jobbe med å endre holdninger og adferd. Dette er et kontinuerlig arbeid som er rettet mot enkeltelever, og som må gjøres etter hvert som nye elever starter på skolen, endringer i elevgrupper etc.

Skolen har iverksatt flere tiltak, og samarbeid med foresatte og elever på trinnet. Det er et godt team rundt elevgruppa. Når det gjelder omtalen i mediene, er det viktig å presisere at det er elevene selv som føler seg uthengt, og det er alvorlig fordi artikkelen ble skrevet om dem.

Skolen jobber etter opplæringsloven, og følger retningslinjer som kommunen har utarbeidet. I 2016 hadde Fylkesmannen tilsyn på skolen som omhandlet «Skolens arbeid med elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø».

Fylkesmannens vurdering var at Tyristrand skole jobber aktivt på alle nivåer for å forebygge brudd på elevenes psykososiale miljø. Skolens system dekker alle kravene i opplæringsloven kapittel 9A

En av rutinene skolene har i forhold til det psykososiale miljøet, er at elevene gjennomfører både Elevundersøkelsen og andre trivselsundersøkelser i løpet av skoleåret. Disse undersøkelsene viser over tid at de aller fleste trives godt på skolen.

Vibeke Eriksen, rektor ved Tyristrand skole

Les også

Fortvilte foreldre til elever som ble mobbet: – Barna påføres uopprettelige skader

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.