Tyristrand-rektor Vibeke om mobbe-problemet: – Det tar tid å endre holdninger og adferd

En fersk undersøkelse avslører at svært mange elever i Ringerike blir mobbet. Tyristrand er én av skolene som kommer dårlig ut. Rektor Vibeke Eriksen understreker at skolen jobber svært tett med både elever og foreldre for å redusere mobbingen.