Vil vi ha det sånn? Eller skal vi gjøre en innsats?

LES OGSÅ: Nye tester i Tyrifjorden: – Fisken er giftig

For å redde Tyrifjorden må det gjøres tiltak.

  • Har Hole kommune en plan?
  • Har Ringerike kommune en plan?
  • Har alle kommuner rundt Tyrifjorden en felles plan?
  • Har Miljødepartementet en plan?

Stikker alle hodet i sanden, og forventer at problemet går over? Eller er det slik at Bane Nor og Nye veier hjelper oss med å bedre vannkvaliteten?

Steinsfjorden er meget utsatt, på grunn av dårlig vannutskifting. For å øke den må overflatestrømmen fra Holsfjorden få bedre vilkår.

Brua og fyllingen til Storøya må fjernes, og fyllingene ved Kroksund må bort.

Mer vann ut og inn

Samtidig bør det graves under dagens E16-bru for å få mer vann ut/inn.

Jeg har laget en enkel skisse som viser hvordan vannstrømmen forbi Storøya (1) er med brua, der vannet stoppes av fyllingene A (merket rødt) og bremses av brua B.

Lørdag 12. juni klokken 10.25 var jeg, etter ønske fra Eirik Nørgaard, ved Storøybrua for å se på vanngjennomstrømningen under brua.

Vannet bremses

Jeg så strømningene på sørsiden som forteller meg at vannet blir bremset av brua, og av fyllingene på begge sider.

Tenk hvor mye mer vann det kunne gått gjennom sundet med full åpning (uten bru og fyllinger).

Styrer vann på Steinsfjorden

Kartet viser også hvordan Geitøya og Storøya (uten bru, skisse 2) styrer vannet mot Steinsfjorden.

Hvis Bane Nor og Nye veier lager fyllinger i tillegg, er Steinsfjorden dømt.

Ny bru for E16 kan heller ikke etablere fyllinger i fjorden, brua må gå over i ett spenn.

Jeg ønsker svar

Vika sør/øst (C) for E16 er i dag fylt med mudder, det var ikke slik før Storøya-brua ble bygget.

Nå har brua over til Storøya vært der i 40 år, la oss prøve i 40 år uten.

Jeg ønsker svar i Ringerikes Blad fra de fire jeg har stilt spørsmål til. Gi oss håp!