Etter fire ukers streik møttes partene i vekterstreiken til tvungen mekling torsdag, men meklingen førte ikke fram.

Det melder NHO Service og Handel til NTB i 21-tiden, etter elleve timers tvungen mekling hos Riksmekleren.

– Vi beklager sterkt belastningen denne arbeidskonflikten har for dem som er avhengig av vektertjenester, både i det offentlige rom og privat, sier direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

Streiken har nå pågått en måned, og Riksmekleren hadde innkalt til lovpålagt mekling mellom partene NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat.

Forhandlingsleder for vekterne i Parat, Lars Petter Larsen, uttalte før meklingen at han håpet på en løsning og at arbeidsgiverne nå har innsett hvor verdifulle vekterne er i samfunnet.

– Vekterne må få et oppgjør som viser at de nærmer seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tillegg må arbeidsgiver anerkjenne belastningen det er å arbeide natt og helg, sier han.

– Vi har kommet arbeidstakersiden i møte på deres hovedkrav, og tilbudt gode lønnstillegg, tilsvarende det andre grupper har sagt ja til, sier Kaltenborn i NHO.

– Sikkerhetsbransjen ble tidlig truffet av koronakrisen, og de er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, med rundt 1.000 ansatte permittert. Med dette som bakteppe er det veldig trist at konflikten nå fortsetter. Arbeidstakersiden kan ikke ignorere den situasjonen samfunnet og sikkerhetsbransjen står i, sier hun.

Etter en opptrapping onsdag var 2.169 vektere tatt ut i streik. Streiken har så langt blant annet ført til at Oslo bussterminal stenger klokka 20 på kvelden og at Trondheim kommune har vanskeligheter med å holde en koronateststasjon åpen.