Gå til sidens hovedinnhold

Tvilsomt drikkevann i Tyrifjorden? | Torgeir Haave Bentsen

– Vannverket på Kilemoen har kapasitet til å forsyne vann til 60.000 mennesker, påpeker Torgeir Haave Bentsen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra Tyrifjorden. Utslipp av fluorstoffer (PFAS) fra den nedlagte finske pappemballasjefabrikken Huhtamaki i Viul og deponier med avrenning i Randselva er meget omfattende. Men foreløpig ikke fjernet.

Ifølge oppslag i Ringerikes Blad er det ennå uklart hvilke tiltak som skal iverksettes.

LES OGSÅ: Nå advarer Astri mot å spise fisk fra fjorden: – Kan være helseskadelig

Omfattende skadevirkninger

Skadevirkningene som følge av fluorutslipp, er enda mer omfattende enn tidligere antatt. Halve den europeiske befolkningen får i seg helseskadelige fluorstoffer gjennom mat og drikke. Også immunforsvaret svekkes.

Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet, og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden ( Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet)

Drikkevann i Hole kommune hentes i Tyrifjorden, nær utløpet av Randselva. Rensetiltak skjer i vannverket, men også PFAS?

Vann fra Ringerike?

Ikke enkelt å tenke seg, men kan det om nødvendig være fornuftig å kontakte Ringerike?

Vannverket på Kilemoen ( 2018) har kapasitet til å forsyne vann til 60.000 mennesker.

Oslo kommune har ignorert rapporter om utrygg vannkvalitet i Tyrifjorden, og skal hente drikkevann i fjordarmen Holsfjorden. Bygges for vannuttak opp til 5,7 kubikkmeter per sekund, som tilsvarer 3,6 prosent av tilsig i Tyrifjorden. Voldsom vannmengde, som vil lage strømninger inn i Holsfjorden.

På oppdrag av Miljødirektoratet har NGI og Niva kartlagt og påvist PFAS- bunnsedimenter i Viulområdet og Tyrifjorden.

De øverste sedimentlagene kan inneholde 30 kg PFAS i fabrikkområdet i Viul, og i Tyrifjorden totalt 150 kg PFAS.

Vann fra Randsfjorden?

Vann fra Randsfjorden var et alternativ Oslo kommune vurderte. Med tilførsel via Åsa, Damtjern, Storflåtan og Langlivannet.

Hole kommune kunne hentet ny vannforsyning i et slikt opplegg. Og samtidig sørget for vannutskiftning i Steinsfjorden.

Men planene ble forkastet.

Store kostnader

Opprydding i Viul-utslippene er pålagt av Miljømyndighetene, men vil koste flere 10-talls millioner, og er problematisk for en konkursrammet bedrift.

Les også

Koster titalls millioner å fjerne forurensningen: – Utelukker ikke at elvebunnen må graves opp

Drastisk reduksjon i vannføring/ tørrlegging av elva i en periode kan bli nødvendig for å gjennomføre opprydding. Men hvordan?

Vannavledning via en omløpskanal rundt oppryddingsområdet i Viul kan være løsningen.

Kommentarer til denne saken