TV-aksjonen: 300 Hole-elever i aksjon mot plast og søppel

Av

Over tre dager har totalt 300 elever og lærere fra Hole-skolen bidratt i en stor plast- og søppelaksjon i kommunen.

DEL

Innsendt Ordfører Syver Leivestad inviterte skolene til ryddedugnad og fikk overveldende respons fra Hole ungdomsskole 8. og 9. trinn, Sundvollen oppvekstsenter 4. og 6. trinn, Vik skole 6. trinn og Røyse skole 7. og 4. trinn.

Dette er kommunens bidrag til årets TV-aksjon istedenfor den tradisjonelle bøssebæringen.

Til sammen har elevene samlet innover fire kubikk med søppel. Elevene har ryddet i skolenes nærområder og Steinsbystranda, Vikstranda og Sundvollstranda.

Plastavfall i havet engasjer de unge, i tillegg føyer det seg godt inn i den nye læreplanen som sier: Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.

– Vi er stolte og glade for elevenes sterke engasjement i saken, sier ordfører Syver Leivestad.

Alle skolene har opprettet en konto på spleis.no hvor du kan støtte elevenes innsats og gi et bidrag til TV-Aksjonen.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken