Gå til sidens hovedinnhold

Turveien var ubrukelig: Da tok dugnads-gjengen grep

Takket være god frivillig innsats, er veien mellom Svendsrudmoen og Travbanen endelig klar til bruk for turfolket.

Innsendt:

Veien mellom idrettsanlegget på Svendsrudmoen og Travbanen er en meget brukt turvei for holeværinger. Den er dessverre nesten ubrukelig om våren og etter større nedbørsmengder. Da står store deler av veien under vann, og man må balansere på noen planker som er lagt ut for ikke å bli våt og sølete på beina.

Veien brukes både av turfolk og joggere, men ikke minst av naturbarnehagen. De har en leir i nordenden av Travbanen, og her rusler mange barn daglig mellom hovedbølet og Solplassen.

Lions-gutta i Hole synes at kommunen ikke kan være bekjent med at en så viktig turvei i Hole, og som benyttes så meget, skal være i så dårlig forfatning. Vi snakket med grunneierne som omfattet brødrene Ole Petter og Hans Gomnes og Mads Telste Bye. De var skjønt enige om at noe burde gjøres.

Hole Lions tok på seg ansvaret for at veien skulle komme i skikkelig stand slik at den kan brukes uansett vær. Da dette ville komme til å koste noen kroner til drenering, grøfting, markduk, pukk og grus, kontaktet vi Avonova på Helgelandsmoen og Naturbarnehagen som er daglig brukere av veien, og de ville gjerne være med på en økonomisk dugnad. Det samme ville Røyse Vel. Dermed satte Hole Lions i gang med å ruste opp veien.

Lørdag gjorde vi oss ferdige etter fem dugnadsøkter. Nå kan barna i Naturbarnehagen gå tørrskodd til Solplassen samtidig som de kommer enkelt fram med lunsjvognen. Dessuten kan turfolket benytte veien hele året. Kanskje vil enkelte synes at det er synd at vi har steinlagt på fuktige partiene, men her er det et valg mellom pest og kolera.

Enten blir en våt og sølete, eller så kan en gå tørrskodd selv i regnvær. Gode turstier er vesentlig for folkehelsen, og der tror vi at vi har gitt et godt bidrag. En stor takk Bye grustak for godt samarbeid i forbindelse med leveranser og transport av pukk og grus.

Kommentarer til denne saken