Fra klokken 21.00 onsdag stenges Røstetunnelen, Lunnertunnelen og Gruatunnelen grunnet vedlikeholdsarbeid.

Tunnelene skal være stengt fram til klokken 05.00 torsdag, 18.03. Det skriver avisen Hadeland.

Omkjøring er skiltet for personbiler. Det blir manuell dirigering for kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter.

Lunnertunnelen åpnet for få dager siden, etter å ha vært stengt i tre måneder på grunn av omfattende arbeider i tunnelen.