Steinfjorden Fiskeforening har i en årrekke ført kontroll og hatt oppsyn med det attraktive krepsefisket i Steinsfjorden.

Men varsel om kutt i tilskudd kunne ha satt en stopper for det. Foreningen søkte Statsforvalteren om 90.000 kroner; den fikk tilsagn om 26.000 kroner.

Leder Truls Kristensen takket da nei både til tilskuddet og oppgaven.

– Med en slik nedskjæring var det helt uaktuelt, sier han.

Droneprosjekt

Foreningen trenger 60.000-70.000 kroner for å kunne påta seg registrering av krepsefiskere, rapportering og oppsyn.

– Vi hadde også søkt om midler til et droneprosjekt for å se om vi kunne finne tapte teiner, sier Kristensen.

Dronedelen av søknaden utgjorde 30.000 kroner, men det ble ikke gitt støtte til jakt på «spøkelsesteiner».

Annen pott

Steinsfjorden Fiskeforening har likevel nå fått tilsagn om penger fra en annen pott, totalt 64.000 kroner.

– Da blir det mulig for oss å gjennomføre dette, og vi kommer til å ta på oss oppdraget, sier Kristensen og lover normal innsats i alle fall i år.

– Men likevel er det en dramatisk situasjon. Hvis tildelingene framover blir huskestue, er det kritisk, synes han.

– Enestående

Fiskeforeningens leder mener at overvåkingen av krepsen i Steinsfjorden faktisk er ganske så enestående, selv i internasjonal sammenheng.

Oppsynsaktiviteten kan reduseres, men registreringen av krepsefiskere må utføres hvert år. Og det er en stor jobb, fastslår han.

Kristensen mener at tilsagnet om midler også kommer altfor tett opp mot krepsestarten.

– Klart å få det til

Seniorrådgiver Terje M Wivestad hos Statsforvalteren i Oslo og Viken vet at fiskeforeningen og den tidligere fylkesmannen har lange tradisjoner for samarbeid om blant annet prøvefisket av kreps.

– Fiskeforeningen gjør en jobb som vi ønsker å videreføre, sier han.

I år har Statsforvalteren ifølge ham fått mindre midler enn i fjor fra Miljødirektoratet til for eksempel overvåking.

– Men vi har klart å få det til, og vi kan opprettholde det gode arbeidet som gjøres i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Vi har prioritert det, sier Wivestad.

– Hva med neste år?

– Vi vil ta et møte med fiskeforeningen når sesongen er over, og så må vi prøve så godt vi kan å be om midler overfor Miljødirektoratet. Dette arbeidet er høyt prioritert, og jeg regner med at vi skal få det til også i årene som kommer, sier han.

Politisk klima

Statens mann er klar over at Steinsfjorden fiskeforening skulle ønske seg en fast, årlig bevilgning. Men tilskuddene er avhengige av det politiske klimaet – hvor høyt tilskudd til truede og sårbare arter prioriteres.

– Vi kan ikke inngå en fast avtale, selv om det ville gitt best forutsigbarhet for alle parter, sier Terje Wivestad.

Steinsfjorden anses som en av de to beste krepselokalitetene i landet. Den andre er Einafjorden.