Tronrud trues med million-mulkt: – Har ingen anledning til å gjøre noe

Fylkesmannen setter kort frist for opprydding på Helgelandsmoen. Riset bak speilet er en mulkt i millionklassen.