De som har satt seg litt inn i denne saken, vet godt at den handler om noe langt mer enn det potensielle høyhuset, og om det skal ha 10 eller 12 etasjer.

Høringsuttalelsene er fortsatt ikke besvart

Tronrud Eiendoms kommentarer til alle høringsuttalelsene skulle foreligge i midten av oktober. Og utbygger skulle besvare alle sammen, sa konsernsjefen selv. Alle de 117 uttalelsene som var negative, og den ene som var positiv. Vi skriver nå straks desember og intet svar foreligger.

Er dette fordi den viktigste røde tråden i den historisk tykke bunken av høringsuttalelser er for vanskelig å svare på uten å avsløre at hele planprosessen står til stryk?

Jeg har en sterk mistanke om det. For i stedet for å svare på innvendingene fra befolkningen, virker det som tiden i Tronrud Eiendom nå brukes på å lede oppmerksomheten vekk fra hva denne debatten egentlig handler om. Langt vekk.

Kynisk og spekulativ oppsplitting av området

Kort forklart dreier det seg om at utbygger – med rådmannens velsignelse – har klart å manøvrere seg fram til en kynisk og spekulativ oppsplitting av Øya/Tippen-området. Det er min analyse. En fullstendig unaturlig oppklipping av dette sammenhengende arealet langs fossen, slik at hver bit – henholdsvis Lloyds Marked/Høyhuset, Øya og Tippen – blir under den magiske grensen på 15 mål.

Hvorfor er denne grensen magisk? Fordi planområdene, hver for seg under 15 mål, kan detaljreguleres uten at konsekvensutredning slår inn som et formalkrav i plan- og bygningsloven.

Slipper unna viktige utredninger

For det første slipper utbygger da unna en lang rekke grundige og «ufordelaktige» tredjepartsvurderinger og utredninger med tilhørende potensielt ufordelaktige konklusjoner knyttet til bruken av området. Sett fra utbyggers side, altså.

Tåkelegger drabantbypreget strøket vil få

For det andre unngår utbygger å utarbeide en troverdig visualisering av hvordan hele området – Øya, Lloyds/Høyhuset og Tippen – kommer til å bli seende ut. Drabantbypreget som strøket vil få, tåkelegges/skjules dermed så lenge som mulig.

Ikke det at Tronrud Eiendom/Snøhetta har presentert særlig realistiske visualiseringer av den første biten; Lloyds Marked/Høyhuset heller. Misvisende illustrasjoner har vi sett mange av i denne saken, og flere av dem benyttes fortsatt. Hvilket utbygger har sluppet unna med, utrolig nok.

«Imøtekommelsen» som ikke er noen imøtekommelse

I eget debattinnlegg, redaksjonell sak og på hele forsiden i Ringerikes Blad for noen dager siden blir Tronrud presentert som at han «gir etter for høyhus-presset». At han kommer kritikerne i møte og tar deres ønsker til følge. Med noen få meter lavere høyhus. Samtidig som samlet bruksareal ser ut til å være akkurat det samme som før.

Imøtekommelse? Nei. Avledningsmanøver? Ja.

Ringerike Høyre som faste våpendragere

Samtidig gjør Ringerike Høyre, nok en gang, tilsynelatende det de kan for å lede oppmerksomheten vekk fra debatten rundt fossen. Det startet i sommer, da Lise Bye Jøntvedt og to partifeller i et debattinnlegg latterliggjorde befolkningens meninger. Nå er Bye Jøntvedt og co. tilbake med ny avledningsmanøver. Åpenbart like lite gjennomtenkt som sist.

Denne gang har også varaordfører Dag Henaug og enda en partikollega slått seg med. Troikaen har blitt til kvintett.

Nå er det naturperlen Petersøya som skal utvikles, må vite. Et av byens flotteste friluftsområder er tydeligvis ikke idyllisk nok. Og det skal brukes penger. 150 millioner kroner av skattebetalernes penger. For det skal bygges – hold deg fast – et flytende basseng i den kraftregulerte elven Begna!

Kan hende holder budsjettet til bassengbyggingen er ferdig. Men at det ved vårflom raskt vil ende opp lenger ned i vassdraget som en slags halvsunket «ferge over Tyrifjorden» i stedet for svømmefasilitet er nok sjansene store for. Det er bare for Vazelina Bilopphøggers å gjøre seg klare til å framføre sin klassiker med oppdatert tekst. Med potensial for prisen som årets nummer på Hønefossrevyen.

Helhetlig vurdering av hele området – samtidig

Rådmannen gjør utbygger en tjeneste, men Ringerike og Hønefoss by en bjørnetjeneste ved å behandle en detaljplan for Lloyds/Høyhuset uten at Øya og Tippen er med samtidig. Og det er noe som skurrer. Planene for Øya har utbygger klare, det synes åpenbart, men de kreves ikke behandlet samtidig som Lloyds. Forstå det den som kan.

Jeg er sikker på at alle samvittighetsfulle politikere som har satt seg inn i saken, ser at det er meningsløst å behandle Lloyds/Høyhuset uten at Øya og Tippen er med i samme detaljplan.

At det ikke holder å hevde at «Byplanen er en helhetlig plan». Den gir jo bare overordnede føringer for et større område, uten oversikt over detaljene.

At den spekulative oppsplittingen av området i biter, hver for seg under 15 mål, slik at konsekvensutredning unngås, ikke er forsvarlig for utviklingen av byens hjerte.

Det er sakens kjerne.

Leser man høringsuttalelsene og setter seg inn i Sentios profesjonelle spørreundersøkelse, kommer det tydelig fram at det er det en stor majoritet av befolkningen – henimot 80 prosent – som mener:

Samlet vurdering av hele området. I samme detaljplan. Samtidig.