Arbeidet har til tider vært intenst, fastslo valgkomiteens leder, Arild Grande.

Etter lange og vanskelige diskusjoner kunne han mandag ettermiddag legge fram en enstemmig innstilling til ny ledelse i Trøndelag Arbeiderparti.

Der foreslås Trond Giske fra Trondheim som ny fylkesleder. Selve valget av ny fylkesledelse skjer på fylkesårsmøtet til helgen.

– Vi har hatt gode og tillitsfulle diskusjoner i valgkomiteen. Høy temperatur? Ja. Men også fruktbare samtaler om hvordan vi best kan fremme en innstilling som svarer på de mange forslagene som vi har mottatt, og som speiler hele våre store og flotte fylke, sa Grande.

På pressekonferansen trakk han fram hvor viktig det nå er med lagånd i partiet.

– Vi skal velge folk som utfyller hverandre. Vi skal velge folk som forplikter seg til å bygge en felles lagkultur og å vinne kamper.

Gikk av i 2018

Giske gikk i januar 2018 av som nestleder i Arbeiderpartiet etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Det har siden vært delte meninger internt om Giskes videre rolle i partiet.

En av dem som varslet mot Giske, er Line Oma. «Det som skjer nå, er egentlig helt absurd», skriver hun i et debattinnlegg i Dagbladet.

Ifølge Oma er det en «helt fundamental svikt og krise» hvis Giske nå blir fylkesleder i Trøndelag. Hun mener Trøndelag Ap i praksis vil stenge ute unge kvinner og menn som har opplevd trakassering hvis Giske nå gis fornyet tillit og nye verv.

Giske er blitt forelagt innlegget, men har ingen kommentar.

Forstår reaksjonene

Jonas Gahr Støre gir for sin del uttrykk for forståelse for reaksjonene, men ønsker ikke å blande seg inn.

– Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag levert sin innstilling. Jeg har forståelse for at den skaper debatt, men det er ikke naturlig for meg å kommentere ny ledelse før den er valgt, sier partilederen i en skriftlig kommentar til NTB.

– Det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse, og jeg ønsker Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helgen, sier han.

NTB er kjent med at det sentralt i partiet nå er håp om at valget av Giske som fylkesleder kan tvinge fram en normalisering av situasjonen.

Men det er også frykt for at splittelsen skal vedvare og trekkes inn i valgkampen.

– Et stort sår

Anja Sletteland er førsteamanuensis ved Oslo Met og har skrevet boka «Giskesaken» sammen med medieprofessor Kristin Skare Orgeret. Hun tror ikke konfliktene vil gå over uten videre.

– Dette er et stort sår i Arbeiderpartiet, og det må håndteres for at de skal kunne klare å komme seg videre – for å kunne gjenopprette et sunt arbeidsmiljø og forhindre at flere slutter, og for å få mulighet til å snakke om politikk igjen, sier Sletteland til NTB.

Til de øvrige vervene i fylkespartiet kommer valgkomiteen med følgende forslag:

* Marit Bjerkås fra Rennebu som organisatorisk nestleder

* Amund Hellesø fra Nærøysund som politisk nestleder

* Kristian Torve fra Oppdal som medlemsansvarlig

* Kristel Knutsdatter fra Steinkjer som kvinnepolitisk ansvarlig