Høyres Lise Jøntvedt Bye vil ha et folkeopprør for å redde Ringeriksbanen, men kanskje vi heller trenger en folkeaksjon for å redde demokratiet vårt. Mennesker og miljø, kulturarven og andre viktige saker har druknet i bane og vei.

Innbyggerne har liten eller ingen innflytelse fordi utbyggerne og deres nettverk har fått stor makt i partiene og lokalpolitikken. Administrasjonen blir av mange oppfattet som motstander fremfor medspiller.

Dette er blitt en ond sirkel, som må brytes. Derfor er det avgjørende at partiene tar et oppgjør med seg selv og rekrutterer folk uten egeninteresser og som kun er opptatt av å ivareta innbyggerne.

Les også

– Det er all grunn til å frykte at samferdselsminister Nygård allerede har bestemt seg for å skrote Ringeriksbanen

Skadet politisk miljø

Kan hende er det politiske miljøet så skadet at det ikke lar seg reparere. Men hvis demokratiet skal ha en sjanse til å overleve, må partiene og politikere ta ansvar og bidra til at vi får konkrete endringer fram mot kommunevalget neste år.

Mange har mistet tilliten til partier og politikere og mange forteller om svært dårlige erfaringer med administrasjonen i både Hole og Ringerike. Folk etterlyser mer åpenhet og imøtekommenheten. Dette må partier og politikere ta på alvor, og handler om både holdninger og handlinger.

Et spill for galleriet

Det politiske miljøet i Ringerike og Hole er nokså like. Forskjellen er at Ringerike Ap slår på en 100 watts lyspære når det går til sengs med Høyre.

I Hole foretrekker Ap å gjøre det i mørke kott, slik at de kan skrive sinte innlegg og gi inntrykk av at Høyre er en fæl rakker.

Selvfølgelig er det spill for galleriet. Begge har ansvaret for en feilslått politikk, krenkelser av innbyggere og manglende respekt for kulturarven. De holder døren åpen for utbyggere, men slår den ofte hardt igjen for innbyggere. Dette vil naturligvis også prege administrasjonens adferd og avgjørelser.

Mye har druknet i bane og vei

Bane, vei og vekst er det eneste politikere og administrasjonen har vært og er opptatt av. Kulturarven, ungdom, livskvalitet og gode nærmiljøer har druknet i bane og vei. Kravet til estetikk, ivaretakelse av fjordene våre og andre varige verdier er blitt forsømt.

Ringerike har satt i gang tiltak for å fremme kultur og ungdom. I Hole er ikke kulturarven vår på dagsorden, men vi erfarer at noen i Senterpartiet og Høyre er opptatt av å fremme dette i budsjettet til høsten.

Et uhørt kupp

Første skritt i dette arbeidet i Hole er ansettelsen av ny tjenesteleder for kultur og fritid, men det viser seg at administrasjonen har forsøkt å kuppe denne stillingen og tilpasset den til en som allerede er midlertidig ansatt.

En annen ansettelse fremstår mer som resultat av brorskap. Dette er uhørt, og ikke til beste for Hole og innbyggerne. Heltidspolitikeren og Høyreprofilen Syver Leivestad bør umiddelbart gi klar beskjed til kommunedirektøren.

En eventyrlig mulighet

Det er ingen tvil at Ringerike kommune er flinkere til å markedsføre hva de har og hva de har å tilby tilreisende. Hvis noen hadde brydd seg i Hole, kunne vi i dag hatt en eventyrpark basert på figurer og historier fra Asbjørnsen og Moe.

Mens folk må gå inn i hus for å se kunsten til den verdenskjente maleren Edward Munch, kunne vi ha bydd på maleren i friluft.

Vi kunne hatt en guidet tur på Munchs stier, med illustrasjoner som viser hvordan unge Munch ble inspirert når han vandret rundt i Hole og Ringerike. Kunstneren Thomas Klevjer kunne guidet.

Bønsnes kirke er som kjent viktig i religionshistorien. Maleren Svarstad er også fra Bønsnes. Hva kunne vi ikke fått til, med fjorder, kunst, kultur, eventyr og historie? Og hva med en klatrepark på Helgelandsmoen?

Ordføreren vi ikke får

Partiene er i gang med nominasjonen før neste års kommunevalg, og de må fornye seg og rekruttere innbyggere som kun er opptatt å ivareta innbyggerne og ikke kun bygge ut, men utvikle. Kort sagt, vi må få inn de rette menneskene, slik at også ordførervervet får en renessanse og blir en viktig politisk rolle.

Varaordføreren i Hole, Anita Haugland Gomnæs, har i de siste tre årene gitt det politiske lederskapet intellektuell kraft, troverdig ledererfaring og vært lyttepost for innbyggere. De har ikke nødvendigvis alltid fått svaret de har ønsket seg, men de har alltid fått et ordentlig svar.

På grunn av alvorlig sykdom, tar ikke varaordføreren gjenvalg. Dette er et tap for bygda. Anita er ordføreren vi ikke fikk, men som vi trenger for å få til viktige endringer til beste for alle som bor i Hole. Hun støtter arbeidet med å styrke kultur og ungdom, og vi kan bare håpe at hennes engasjement vil smitte over på andre partier og politikere.

Da kan vi få til en positiv utvikling, et sterkere lokaldemokratiet og økt interesse og vilje til å være med i politisk arbeid.