De politiske partiene sløser med skattepengene, hvis innbyggerne ikke får det de faktisk har krav på. Et ombud som forstår rollen sin og som fronter kommunen og ivaretar innbyggerne.

Det vil si: Taus og passiv er ut. Aktiv og ansvarsfull er inn. Derfor er det en kvinne og en mann som peker seg ut som de beste ordførerkandidatene i Hole og Ringerike.

Tillitskrise og forakt

Vi har en betydelig tillitskrise i samfunnet vårt i dag. Folk opplever at de ikke blir hørt. I sak etter sak.

Selv de som argumenterer fornuftig og logisk basert på kunnskap og fakta kan bli brutalt avvist av politiske partier og politikere. Eller enda verre, latterliggjort av det politiske miljøet.

Denne utviklingen er destruktiv og ødeleggende for demokratiet vårt og det lokale selvstyret. Politikerforakten er skapt av politikere, men det er de neppe i stand til å forstå eller ta på alvor.

Mange forteller også at tilliten til administrasjonen og administrasjonens ledelse er tynnslitt. Dette er tilfelle i både Ringerike og Hole.

Vi trenger en aktiv heltidspolitiker

Partiene har en mulighet til å endre kursen fram mot neste års kommunevalg. Nominasjonen kan brukes til å inkludere flere innbyggere framfor at partistyrene gjør partiene til en slags privat eiendom eller lukket losje.

Ofte glemmer man at det faktisk er medlemmene som eier partiene, og innbyggerne eier lokaldemokratiet.

Med en åpen og inkluderende nominasjonsprosess kan man sikre at økonomiske egeninteresser stenges ute, og ikke minst sørge for at ordførervervet tas mer på alvor og blir et viktig lederverv i kommunen.

Ordførerkontoret må fylles med visjon og ambisjon, med intellektuell kraft og lederforståelse. Kort sagt en person som er glad i kommunen sin og menneskene som allerede bor her. Ingen er vel tjent med heltidspolitikere som er tause vitner til at innbyggere krenkes eller overkjøres?

Da kan man like gjerne nøye seg med at ordførervervet kun er et stativ med kjede. For det vil gjøre samme nytten, og er en mye billigere løsning.

Kvinne er sterk kandidat i Hole

I Hole kommer vi ikke forbi Høyre. Og Hole Høyre har en meget dyktig kvinne. Guro Bakke har kunnskap og kompetanse om alt fra økonomi, kultur, kirke, idrett, skole og helse.

Hun er en effektiv pådriver. Nå sist for å få flerbrukshall og kulturskole ved ungdomsskolen. Bakke var den som drev denne saken fram, og som mestret det politiske håndverket.

Til og med motstanderne må innrømme at Bakke gjorde en god jobb og viste at hun er en lederskikkelse.

Hole Høyre har en mulighet til endelig å sikre at Hole får en kvinne-ordfører. Bakke var vel også den som fikk flest stemmer ved forrige valg.

Partiet burde være djerv og smart og ikke satse på gjenbruk denne gangen, men nominere en aktiv dame, som vil være en utmerket ambassadør for alle de viktige sakene vi må kjempe for, Og, ikke minst sikre at innbyggerne kommer i første rekke.

I en så liten kommune som Hole, med et nær sagt mikroskopisk lite politisk miljø, burde flere samle seg om en felles kandidat framfor egne kandidater, som har null sjanse til å komme i førersetet.

Bakke ville sørge for at Hole blir en kulturkommune og ikke kun en gjennomfartskommune.

Stødig kar i Ringerike

En annen person som har imponert meg, er Stian Bakken i Ringerike Sp. Han er stødig, troverdig og viser både ydmykhet og respekt for innbyggerne, kommunens historie og varige verdier.

Stian Bakken er trygg nok til å være åpen og raus overfor andre mennesker. I tillegg har han kunnskap.

Dersom folk i Ringerike vil ha en ordfører som er til å stole på og som lytter og opptatt av å styrke lokaldemokratiet, er Stian Bakken rett mann.

Guro Bakke og Stian Bakken ville vært et godt regionalt team, med evne til å finne løsninger.

Disse to er tilhengere av Ringeriksbanen og har sikkert mange meninger jeg ikke nødvendigvis vil være enige i, men vi trenger politiske ledere i ordførerstolen.

Evner å omstille seg

Vi trenger noen som evner å omstille seg og fornye seg, til beste for innbyggerne. Vi trenger ombud, som vil forsvare folks interesser.

Og akkurat dette bør oppta partiene når de nominerer førstekandidatene.