– Vi er mange eldre på Høyby/Veienmoen i Hønefoss uten sertifikat som sterkt ønsker oss en buss til byen. Det hadde hjulpet med bare et par avganger hver dag. Det er farlig og tungt å gå den smale og trafikkerte Ringveien eller den bratte Riperbakken, sier Margit Meberg.

Fyllmasser på E16 til Ringerike

– Mange hundre vogntog kjører i skytteltrafikk fra Oslo/Bærum på E16 over Sollihøgda og gjennom Hole til fyllplasser en rekke steder i Ringerike. Døgnet rundt, i årevis. Enorm belastning på veinett, miljø, bosatte. Og belastning for øvrige trafikkanter. Åpenbart en næringsvei for transportnæringen - vogntogene fornyes i stort tempo. Noen grunneiere i Ringerike høster fortjeneste. Ringerike som fyllplass for anleggsavfall - hvem ga tillatelsen? spør Tøger, støy- og sotplaget holeværing.

Hvem har ansvaret?

– Veien opp til sykehuset har i mange år vært i en meget dårlig forfatning uten at noen viser ansvar for å få utbedret den. Da jeg kjører denne veien opp og ned seks ganger per uke har jeg fått erfare hvor ille dette er. Veien er så dårlig og hullete at det er uansvarlig å kjøre på den, da spesielt for alle som må bruke den for å komme til legebesøk og/eller behandling. Alle vi som er opptatt av frivillige som hjelper til med å gjøre det trivelig for pasienter og besøkende kan ikke fortsette med å fylle sand i alle store hull for at pasienter og besøkende kan kjøre der uten skade på folk og biler. Nå må noen ta ansvar og sørge for nødvendig utbedring, sier Oddbjørn Hoem.

Brenner du for noe? Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no