Huset ligger i en kvikkleiresone som Norges vassdrags- og energidirektorat har vurdert med middels faregrad for skred, skriver Drammens Tidende.

– Det er noen kubikkmeter som har sklidd ut i retning bekken. Nå har kommunen bestilt undersøkelser fra NVE, men NVE hadde ikke tid denne uken. Derfor skal jeg bli ringt av en privat geolog onsdag. Vi får håpe det ikke er dramatisk, sier beredskapssjef Morten Egeberg i Lier kommune.

Ifølge Egeberg har det også gått et skred i en annen kvikkleiresone rundt 650 meter unna. To hus er berørt, men det er ikke fare for ytterligere skred der.

LES OGSÅ: Ras-fare utsetter bygging av ny skole: – Har gjort funn av kvikkleire