Sammenlignet med 2017 har de totale klimagassutslippene i Norge økt med 0,4 prosent i 2018, ifølge foreløpige utslippstall fra Statistisk sentralbyrå.

Innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene innen transport med 35 til 40 prosent sammenlignet med 2005, ifølge regjeringens klimamelding fra 2017.

Ifølge SSB har ikke utslippene i Norge vært så lave innen transport siden 1990. Utslippene fra transport har økt med 27 prosent fra 1990 til 2018. Foreløpige utslippstall for 2018 viser at transportutslippet er omtrent på samme nivå som i 2005.

Utviklingen i bruk av biodrivstoff i bensin og diesel har merkbar virkning på klimagassutslippet, ifølge SSB.

I 2018 var det en nedgang i salg av biodrivstoff. Denne nedgangen er hovedårsaken til at utslippet fra veitrafikk økte med 3 prosent sammenlignet med 2017.

Foreløpige salgstall for petroleum for første halvår i 2019 viser 5 prosent nedgang i salg av bensin og autodiesel sammenlignet med samme periode året før. Biodrivstoff utgjorde 17 prosent av drivstofforbruket. Dette kan indikere at utslipp fra veitrafikk vil reduseres igjen dette året.