Først vil jeg av respekt for byetaten og deres kontraktører på forhånd si unnskyld, men som medborger i denne kommunen må jeg ilegge min stemme, og den er underernært på behov for oppegående veinett og behov for og kunne bevege meg fra A til B uten å bruke en livssyklus på det prosjektet.

Jeg erkjenner at historien mye mulig er at byen har vokst fort, og veinettet muligens er dimensjonert for et halvert innbyggertall. Og i tillegg ikke burde være et knutepunkt/gjennomfartsåre mellom så mange ulike steder.

Jeg applauderer den nye utbyggingen mot hovedflyplassen, men klarer samtidig ikke å skjønne hvorfor den ikke går ut mot veinettet i Hole kommune, alternativt framfor eplehagen.

Dette ville gitt logistikken i Hønefoss et løft, innbyggerne ville fått et noe tilfredsstillende veinett og visjonen om og bygge større veinett utenom byene troverdighet.

Da ville vi sittet igjen med større rom og framtidige muligheter for bygging av det kommunen så sårt trenger, nemlig rundkjøringer!