Torun mistet sin nyfødte datter: – Jeg pleier å si at vi har fire barn. Tre på jorden og ett i Himmelen

Torun Eskevik Ruud bor på Røyse, omgitt av bondegårder og åkere. Nesten som hjemme på Jæren der hun kommer fra. Hun traff Torbjørn Ruud på Lærerhøgskolen i Kristiansand, og ble med ham tilbake til Hole.