Vi ble kjent med hverandre i Hole kirkekor. Da Marit og jeg skulle bygge hus i Steinsåsen i 1984, trengtes en dugnadsgjeng for å støpe grunnmur. Jeg snakket med Trygve Ellingsen om hvem jeg skulle spørre om å hjelpe meg.

Han sa at å forvente at rådmannen i Hole ville komme, det hadde han ikke tro på. Men Torgeir møtte opp og tok sin tørn i dugnadsgjengen. I kirkekoret hadde vi stadig glede av Torgeir som solist.

Når vi hadde historiske spill i Hole på 80- og 90-tallet passet vi på å legge inn et sangnummer som passet til Torgeir. Jeg glemmer aldri hans opptreden og sang som leder av trellegruppa i framførelsen av «Kongsgarden» på Stein i 1988 Stor å staut sto han i trelledrakt og sang med sin praktfulle stemme.

Etter at jeg hadde vært alvorlig syk i 2005, tok Torgeir meg med til prosjekt-koret Scola sankti Petri på Hadeland. Det var veldig bra for meg. Vi hadde mange store kor-opplevelser sammen der, under ledelse av Trond Kverno. Da kantor Grete Ulversøy tiltrådte i Hole kirke, ble Torgeir med i Hole kirkekor i mange år, og siden over i prosjektkoret Ringerike Vocalis. Der var han og styremedlem i mange år.

Da Torgeir blei pensjonist oppdaget vi at han hadde sine politiske meninger. Etter et langt liv som upolitisk rådmann kom mange fyndige innlegg i Ringerikes Blad. Det var spennende lesning hver gang, og mange sa seg enig i det han skreiv.

Marit og jeg har hatt stor glede av å kjenne Torgeir og Oddveig. Når vi treftes ble det alltid en hyggelig prat. I denne triste tid går våre tanker til Oddveig og familien.