Den betente parkeringssaken på Jevnaker er kanskje ikke like gammel som bilen, selv om Harald Antonsen (Sp) trakk historien helt tilbake til frislippet av bilsalg i 1960.

Jevnaker Næringsdrivende har i alle fall jobbet aktivt for bedre parkeringsforhold siden 1990-årene, men ennå har det ikke blitt noen løsning på problemet.

Næringsforeningen har det siste året delt ut «gule kort» til bilister som ikke har overholdt korttidsparkeringen. Nå vil kommunen prøve ut parkeringsvakter.


Bøtelegging

Kjetil Bredesen (Ap) mente det var på tide å høre på de næringsdrivende og ta dem på alvor. Da kommunestyret behandlet den såkalte vilkårsparkeringen, tok han til orde for en test i sommer.

I juli og august skal det bli et par runder med kontroller og bøtelegging av bilister som står feilparkert.

– Det har sklidd ut. Folk har fått for vane å parkere hvor som helst, konstaterte Antonsen.


Vennlig

Han mente likevel at håndhevingen av parkeringsreglene burde bygge på et slags snillhetsprinsipp.

– Her bøtelegger vi ingen, her veileder vi folk, kom til oss. Kan det være en gimmick? spurte Sp-politikeren.

Han ønsket å markedsføre «den vennlige fjordlandsbyen».

Kardemommeby

Men på Jevnaker har folk visst at de ikke fikk bøter og parkert deretter. Tidligere lensmann Tommy Lafton (SV) så hvordan folk parkerte ved apoteket og Vinmonopolet mot skilt med «all stans forbudt».

En bilist hadde ifølge ham parkert så nære apotekdøra at sensoren ikke ga signal om at den skulle lukkes.

– På Jevnaker parkerer alle over alt, uavhengig av om det går én eller ti timer. Kardemomme by funker ikke; vi har prøvd kardemommeby på Jevnaker i alle tider, framholdt Lafton.

Gult kort

For ett år siden vedtok politikerne at kommunen skulle ha en holdningskampanje, og som en del av denne kampanjen utviklet næringsforeningen et gult parkeringskort.

Med «budskap i stedet for bot» har bilister som står parkert for lenge blitt sterkt oppfordret til å overholde korttidsparkeringen.

Torbjørn Zareus Bergen (25), som leder Jevnaker Næringsdrivende, opplyser at 200–250 eksemplarer er trykket opp. Han vet at svært mange av lappene er delt ut.

Bergen understreker at foreningen på ingen måte ønsker å gjøre ting mer komplisert for folk.

– Men, når de samme plassene opptas over lengre tid av de samme bilene, blir dette et problem for mange, påpeker han på spørsmål fra Ringerikes Blad.

– Kontroll?

Næringslivslederen mener at tiltaket har hatt noe effekt, men at det ikke har vært nok. For mange parkeringsplasser, som kunder kunne ha brukt, er fortsatt opptatt.

Ragnhild Norstrøm (Ap) er innflytter og har ikke opplevd at politikerkollegenes forfedre «parkerte T-Fordene slumsete i Storgata», som hun sa det.

Men Norstrøm påpekte at næringsforeningen verken ønsker parkeringsautomater eller urskiver på Nesbakken.

– Hvordan skal de som tilkalles vite at en bil har stått der i tre dager?

10.000 kroner

Jevnaker kommune har tidligere innhentet tilbud fra Ringerike kommune. To kontroller i juli og to til i august skulle da koste 10.000 kroner.

Kontrollene ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer, men rådmann Erling S. Kristiansen måtte ta forbehold om at de lot seg gjennomføre i praksis på så kort varsel.

Ordfører Morten Lafton (Ap) mener at trafikkbetjentene kan ta en runde, registrere bilene, komme tilbake etter tre timer og se hvem som fortsatt står der.

– Da får du bot, varsler han.

Harald Antonsen (Sp) og Geir Olsen (H) fikk for øvrig et gammelt ønske oppfylt: Kommunestyret vedtok at det skal lages en parkeringsplan.

Olsen har etterlyst en plass for langtidsparkering for innbyggere som ønsker å reise kollektivt med buss.