Før helgen gikk Viken Skog ut med en pressemelding som fortalte at det svenske konsernet BillerudKorsnäs nå jobber sammen med dem for å se på muligheten for å produsere tremasse på Follum. Det er snakk om såkalt bleket kjemisk termomekanisk tremasse (BCTMP), som blant annet brukes mye i kartong og mykpapir.

Daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken skog er optimistisk, og gleder seg stort over interessen fra det svenske selskapet.

– Vi har kommet et godt stykke på vei i prosessen, og det er forventet en investeringsbeslutning i løpet av det neste året. Dette er mer konkret enn det vi har jobbet med av andre prosjekter tidligere, sier Kristiansen.

– Det er et veldig positivt driv nå. Om et år vil vi vite om dette blir noe av eller ikke.

LES OGSÅ: Vil ha biodrivstoff-fabrikk i Hønefoss: Nå går olje-gigant inn som eier

Mange fortrinn

Kristiansen har tro på at det blir noe av. Fortrinnene er nemlig mange for Viken Skog og anlegget på Treklyngen industriområde.

– Vi ligger godt til, midt i skogen, i en av Norges største skogkommuner. Vi har godt med arbeidskraft i distriktet, og vi har en fordel med tømmerterminalen, hvor jernbanen nylig ble elektrifisert. Produktene kan kjøres ut med tog til markedet, sier Kristiansen.

Enda viktigere er det kanskje at en del fasiliteter allerede er på plass, slik som tømmerrenseriet, som fortsatt står klart på Follum.

– Vi regner med at det er snakk om at det må investeringer til for pluss/minus halvannen milliard kroner, sier Kristiansen.

– Noe som blir viktig for oss er å få tilgang til grønn og konkurransedyktig energi. Vi har gode dialoger med både Statnett og Ringerikskraft om dette, legger han til.

LES OGSÅ: Nye fabrikkplaner på Follum: – Kan gi 70–80 nye arbeidsplasser

På nivå med Follum

Om planene blir realisert, betyr det at det igjen kan bli betydelig produksjon av tremasse på Follum.

– Tømmer- og flisforbruket vil kunne være på nivå med det vi hadde da Follum var i drift, sier Kristiansen. Hvor mange arbeidsplasser dette vil bety kan han ikke si noe om nå. Store deler av produksjonen vil være automatisert, men at det må lokal arbeidskraft til, er det ingen tvil om.

Kristiansen peker også på at en ny tremassefabrikk vil passe godt sammen med annen virksomhet i området.

– Den kommende biokull-satsingen til VOW passer veldig godt sammen med dette. Det blir en god synergi, med virksomheter som produserer energi, mens andre trenger den samme energien. Vi får anlegg som har nytte av hverandre, sier han.

LES OGSÅ: Kjøper utstyr for 215 millioner til ny Follum-fabrikk: – En veldig viktig milepæl for oss

Driver sju fabrikker

BillerudKorsnäs er altså et svensk foretak, som driver fire fabrikker i Sverige, en i Finland og to i USA. Konsernet vil kunne være den største mottakeren av tremasse, som de for eksempel bruker i produksjon av emballasje.

Viken Skog og BillerudKorsnäs skal først sette i gang en investeringsstudie, som skal ferdigstilles i løpet av første halvår i 2023. Der skal de også se på muligheter for å produsere biogass, og senere også på mulighet for karbonfangst. Prosjektet er støttet med midler fra Innovasjon Norge.

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog er svært glad for det som nå skjer.

– Lykkes vi med vårt engasjement, vil dette gavne både skogeierne og norsk verdiskaping fra fastlandsindustri, sier han.

– Industrisatsingen vil dessuten skape arbeidsplasser og være en vesentlig bidragsyter i sirkulærøkonomien. Dette er en gledens dag, og vi er på stø kurs mot å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser innenlands. Vi gleder oss til å komme i gang sammen med vår samarbeidspartner BillerudKorsnäs.

Kan dekke økende behov

Konsernsjef Christoph Michalski i BillerudKorsnäs sier dette om prosessen som nå er i gang:

– Dette initiativet er en del av BillerudKorsnäs sin strategi for bærekraftig og lønnsom vekst, og støtter opp om vår ambisjon om å vokse innen produksjon av kartong. For å dekke det økende behovet for BCTMP til vår voksende kartongvirksomhet, ønsker vi å utforske mulighetene for å produsere denne massekvaliteten ved Treklyngen industripark sammen med Viken Skog, sier han i en pressemelding.

– Som en del av samarbeidet planlegger vi å inngå en langsiktig leveringsavtale på virke med Viken Skog. Vi ser i utgangspunktet gode muligheter for å skape en effektiv forsyningskjede og konkurransedyktig tilgang til råvarene som trengs for å produsere fremtidens emballasjematerialer, sier konsernsjefen.