Gå til sidens hovedinnhold

– Tør dere ikke prioritere rusforebygging, Høyre? | Sigrid L. Sagabråten (Sp)

– Det blir ikke prioritert en krone til forebygging!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har lagt fram et forslag til en rusreform som de hevder skal forebygge og hjelpe brukere. Hovedproblemet med reformen? Det blir jo ikke prioritert en krone til forebygging!

Regjeringens rusreform går i korte trekk ut på at man skal pålegges å møte hos en rådgivende enhet dersom man blir tatt med narkotika under en bestemt terskelverdi. Ved manglende oppmøte risikerer man et mulig gebyr på 2.398 kroner.

Skal fra rusmidler

I alle tilfeller skal politiet kunne frata brukeren rusmidlene, uavhengig av om det er heroin, MDMA eller hasj. Kjøp og salg skal fremdeles være forbudt.

Ansvaret for rusomsorgen skal altså flyttes fra politiet til kommunene og spesialisthelsetjenesten. Problemet? Regjeringen gir ikke en krone ekstra til forebyggingsarbeid i kommunene, og reformen treffer fort feil.

På bakgrunn av rusdebatten har Senterpartiet derfor fremmet to forslag. Et om at rusavhengige skal få hjelp framfor straff, og et om at vi ønsker en sterk satsing på forpliktende forebyggende arbeid i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Pilotprosjekt

Dette skal blant innebære pilotprosjekter basert på Island-modellen, tverrfaglige rusbehandlingsteam i alle kommuner, drop-in-plasser som er tilgjengelige 24 timer i døgnet, gjennomgang av LAR-ordningen og utredning av «sosialt frikort» hvor rusavhengige slipper å betale egenandel for helsetjenester.

I et samfunn hvor helsevesenet blir stadig mer overbelastet, mener vi det er en selvfølge at helsevesenet må få mer midler til forebyggende arbeid.

Jeg tror få mener at man hjelper heroinmisbrukere ved å frata dem heroinet, og jeg tror få mener at et mulig gebyr på 2398kr er det som skal til for å hindre at russen som sniffer kokain og røyker hasj daglig utvikler et avhengighetsproblem. Det er tross alt en kjent sak at mange ikke skjønner at de har et rusproblem før det er for sent.

Plikter å forebygge

Samtidig gjør reformen at forpliktende forebyggende arbeid, som for eksempel ruskontrakt (urinprøver) umulig, til tross for at vi vet at dette har god effekt.

Det vil også bli vanskeligere for politiet å ta selgere og organisert kriminalitet, siden mobiltelefoner og forhør med rusbrukere ofte er inngangen til større narkotikanettverk.

Det finnes heller ingen forskning som tilsier at avkriminalisering vil føre til mindre rusmisbruk i Norge, siden land som har liberalisert narkotikapolitikken sin utgangspunktet har hatt en helt annen ruskultur og langt høyere andel cannabisbrukere før liberaliseringen.

Lavt cannabisforbruk

Det som er tilfelle i Norge er at vi har svært lav cannabisbruk blant unge, men samtidig svært mange overdosedødsfall sammenlignet med andre europeiske land.

Dette viser at det forebyggende arbeidet fungerer godt, men at politikken overfor rusavhengige må endres.

Vi er derfor enige med blant annet Politidirektoratet, Den norske legeforening og Actis i at avkriminalisering er en dårlig idé. Vi mener at det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig – vi må hjelpe rusavhengige samtidig som vi jobber forebyggende for å hindre at flere utvikler et rusproblem.

Det viktigste vi kan gjøre i dette arbeidet er likevel at vi tør å prioritere penger til kompetanseheving og tiltak i kommune- spesialisthelsetjenesten, til tross for at dette er dyrt.

Tør dere ikke prioritere rusforebygging, Høyre?

Kommentarer til denne saken