Tom (49) blir sjef for Veien kulturminnepark og Ringerike museum

Tom Wittenberg Oddby er ansatt som ny direktør for Buskerudmuseet, og blir dermed også sjef for to museer på Ringerike.