Resultatet er som ventet, sier konserndirektør Arne Fosen i Vys togavdeling i en pressemelding.

– Hvor fornøyde kundene er henger tett sammen med togenes punktlighet. Med store arbeider og etterfølgende driftsproblemer på spor og signalanlegg i sommer og tidlig høst, ventet vi et svakt resultat. Etter at Vys kundetilfredshet våren 2019 viste god utvikling tross navnebyttet, viser høstens tall en nedgang, forteller Fosen.

Det er selskapet Bane Nor som har ansvaret for spor og signalanlegg.

Nedgang

Vy måler kundetilfredshet to ganger i året. I høstens undersøkelse blant kundene på Østlandet får selskapet en poengsum på 62. Det er en nedgang fra 69 i vår. Et resultat under 60 poeng regnes som svakt, mens over 70 regnes som godt.

81 prosent av alle Vys togreiser skjer på Østlandet. Særlig dårlig resultat får lokaltogene som går sørøstover fra Oslo. Lokaltoget mellom Stabekk og Ski får bare 50 poeng, mens togene til Moss og Mysen får 55 poeng.

I andre deler av landet er kundene mer tilfreds. I vest gir undersøkelsen en score på 76 poeng, i nord 73 poeng, i sør og på Gjøvikbanen 74 poeng. Lokaltogene i Trøndelag får mellom 68 og 77 poeng.

Dårlig informasjon

Undersøkelsen viser at kundene fortsatt ikke er fornøyd med informasjonen som blir gitt når det er forsinkelser, innstillinger eller buss for tog.

– Her jobber vi hver dag sammen med Bane Nor for å forbedre informasjonen som går ut til kundene, sier Fosen.

6.900 kunder har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar i løpet av september.