Tobias Nordhagen, som til vanlig går på UngInvest AIB sin avdeling Ringerike, talte sin sak på Framtidsmøte i Oslo. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen deltok på Kronprinsparets fonds første framtidsmøte der 20 ungdommer fra ulike kanter av landet formidlet synspunkter til beslutningstakere.

Gjennom en hel dag drøftet ungdommene aktuelle temaer og samlet seg om noen felles synspunkter om livsmestring etter en pandemi.

Kronprinsparets fond ønsker å løfte frem de unges stemme og vi i UngInvest er stolte av å være en av partnerne i fondet.