To lokale kandidater blant 62 søkere til Lier-jobb

Nylig gikk fristen for å søke jobben som arealplanlegger i kommunen ut.