Der sjekket de om folk hadde med seg redningsvest når de var ute i båt. To personer fikk bøter for manglende bruk av redningsvest. De øvrige hadde tingene i orden. Kontrollen ble gjennomført på Jevnaker-siden av Randsfjorden.

Siden det var fint vær var det en god del personer ute på både Randsfjorden, Steinsfjorden og Tyrifjorden. Politiet gjennomfører stadig kontroller på fjordene i distriktet. Det har tidligere i sommer vært kontroll på Tyrifjorden.