Gå til sidens hovedinnhold

Uno X-debatten vil ingen ende ta

Artikkelen er over 6 år gammel

– Stopp hetsen mot Uno X-stasjonen, skrev Svenn Bagaasen, og blåste nytt liv i debatten.

I dag morges ble leserinnlegget publisert på Ringblad.no. Per nå er det med relativt klar margin den mest leste artikkelen på siden, og i kommentarfeltet har det ikke kjølnet.

"I Bagaasens lyse hode, er det vanligvis mange fornuftige tanker. Folk må vurdere om denne ytringen kan være unntaket som bekrefter regelen", skriver Terje Andersen i ett av flere innlegg i kommentarfeltet.

I innlegget påpeker Bagaasen at det ikke kom noen reaksjoner da saken først ble kjent - lenge før gravemaskinen satte i gang arbeidet.

"Etter min mening har vi fått en flott en automatstasjon Tippen. Den pynter opp i et ellers kjedelig og grått område (...)", skriver Bagaasen blant annet.

Det er Torhild Hagen Ormø enig i, og hun er strengt tatt den eneste som i kommentarfeltet uttaler seg begeistret til stasjonen.

Det synes Kjetil Moslåtten er en litt merkelig holdning:

"I det man begynner å mene at en bensinstasjon pynter opp byen vår så er det vel noen varsellamper som bør blinke! Ja, den er gul, og gult er jo synlig i alle fall", skriver han blant annet.

LES OGSÅ LESERINNLEGG FRA KAROLINE AURSLAND: undefined

Politikerne ser nærmere på saken

Etter at debatten tok av ba ordfører Kjell B. Hansen en redegjørelse fra rådmannen. Denne slo blant annet fast at undefined ved å ikke gi dispensasjon fra reguleringsplanen. En slik dispensasjon har for øvrig også vaskehallen. Området er regulert til parkering.

Politikerne i hovedkomiteen for miljø og areal vil dessuten få en redegjørelse i møtet 8. juni. Sist de ble orientert om saken, så de undefined.

– At komiteen ønsker å bli nærmere orientert bør ansees positivt, men endrer ikke på det faktum at tillatelser er gitt og at stasjonen er ferdig oppført klar til å tas i bruk. At håndteringen av saken kan fremstå med læringspunkter til forbedringer av de interne rutiner i forholdet administrasjon - politisk organ ser ikke ordføreren bort i fra. Dette bør da i såfall fremgå av komiteens gjennom gang og konkretiseres i vedtaksform, skriver Hansen i et svar på en epost fra Terje Andersen etter at redegjørelsen ble kjent.

Han slår samtidig fast at sakens utfall rent formelt er ferdigbehandlet.

– "Krigen"

Den trofaste debattant Bjørn R. Pedersen ser ikke problemet med stasjonen, og minner til den gang det var fire stasjoner fra gamle Ford til kafé Clint.

Terje Andersen, som er blant dem som har ført ordet mest aktivt i debatten, har et lengre innlegg der han avviser det meste av Bagaasens påstander.

"Kanskje er dette "slaget" tapt. Sammen med våkne politikere, smarte byråkrater og ansvarlige utbyggere, kan vi likevel sørge for at Hønefoss vinner "krigen"," skriver han avslutningsvis.

Hva mener du? Bør Tippen-debatten legges død, eller kan det føre til endring? Kast deg inn i debatten her!